Project Description

VVS & Ventilasjon

MOE tilbyr rådgivning og prosjektering ved alle typer VVS-installasjoner og ventilasjonsløsninger. Vi er blant landets ledende rådgivere innen laboratorie- og renromsteknikk, samt inneklima og bæredyktighet. Vi har også ekspertise i energiproduksjon og industri.

En allsidig rådgiver

Vi har mange års erfaring og en meget stor prosjektportefølje innen VVS- og ventilasjonsområdet. Alt fra små bygg til store intallasjonstunge prosjekter.

Vi kan derfor styre hele prosessen i samarbeid med kunden. Fra tidligfase til levering og idrftsetting.

Vi fokuserer hele tiden på prosjektets byggbarhet – både når det gjelder utforming og kostnader. Når vi er involvert som en aktiv sparringspartner fra innledende designfase kan vi foreslå alternative løsninger basert på teknisk innsikt.

En innovativ rådgiver

3D prosjektering i Revit Magicad er en fast del av verktøykassen og spesielt på installasjonstunge prosjekter med mange grenseflater.

I prosjekteringen inkluderes også tverrfaglige analyser ved bruk av avanserte simuleringsverktøy som BSim og CFD-simulering.

Kunder

Vi leverer til mange forskjellige kunder, da våre referanser på VVS og ventilasjonsområdet spenner seg fra store sykehus og kunnskapstunge selskaper til kraftverk, kulturbygg og boliger. Vi løser derfor også oppgaver på nisjeområder som eksempelvis pharma og flyplasser.

Vi rådgiver innen:

 • BSL og dyrestallerr
 • Klassifiserte laboratorier
 • Ringventilasjon
 • Sykehusteknikk
 • Medisinske og tekniske fly
 • Kjøleanlegg
 • Alternativ energi
 • Energirenovering
 • Termisk inneklima
 • Vannbehandling og bad
 • Varme- og forbruksvannsteknikk
 • Behovsstyrt ventilasjon
 • Prosessventilasjon
 • ATEX
 • Renrom GMP
 • Befuktning/avfuktning
 • Damp
 • Prosessavløp
 • Støv
 • Røykgass
 • Trykkluftsanlegg
 • Heavyfuel og Flybrennstoff
 • Olje/gass
 • Tankanlegg
 • Anlegg for grunnvannskjøling og ATES-anlegg
 • SRO
 • Spacemanagement
 • Energibesparelser og prosessoptimalisering
 • Layout og design av kanal og rørsystemer

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Kjøling

MOE har bidratt med ekspertise innen kjøling til en lang rekke prosjekter. Dette gjelder alt fra matvareproduksjon og serverrom til oppbevaring av legemiddelprodukter og reaktorrom ved energiproduksjon.

Vi rådgiver bl.a. innen:

 • Industriell kjøling til produksjon og prosess
 • Kommersiell kjøling inkludert kjøle- og fryserom
 • Komfort- og klimanlegg
 • Fjernkjøling
 • Frikjøling og grunnvannskjøling
 • Oppbygging av forbrukssider, kjølemidler, automatikk og styring.
 • Optimalisering av kjøleanlegg