Project Description

Vannforsyning

Vi er med på å sikre rent drikkevann for fremtidige generasjoner. Ved oppføring av nye vannverk, ved utbygging av forsyningsnettet og ved etablering av helt nye boringer. Vi rådgiver også om håndtering av forurenset drikkevann.

Transmisjonsledning fra Flødal til Volsted

Den nye transmisjonsledninger er totalt 9,4 km og vil sikre transport av drikkevann fra Volsted Plantage Vannverk til Flødal-beholderen. Herfra kan drikkevannet distribueres videre til forbrukere i Aalborg. I tillegg vil byene Ferslev, Ellidshøj og Volsted forsynes fra ledningen.

Byggherre Aalborg Forsyning A/S
Ytelser Utarbeidelse av skisseprosjekt, myndighets- og grunneierforhold, ledningsdimensjonering og fastleggelse av enedelig ledningstrasse, myndighetsbehandling i forhold til innhenting av Banedanmarks kryssningstillatelse, detaljprosjektering, anskaffelse og kontrahering, tilsyn og byggeledelse.

Lundby Krat Vannverk

Vannverket skal blant annet være direkte forsyning til det nye universitetssykehuset i Aalborg.

Kildeplassen omfatter 4 utvinningsboringer med en forventet årlig utvinningsmengde på 1.000.000 m³.

Prosjektet består av bygging av en ca. 250 m² vannverksbygning med tilhørende filterrom med vannbehandling (160 m³/h), pumpeanlegg (240 m³/h) og en todelt rentvannstank på 600 m³.

Byggherre Aalborg Forsyning Vand A/S
Arkitekt Nørkær Poulsen Arkitekter
Ytelser: Byggherrerådgivning og utarbeidelse av prosjekt til totalentreprise med funksjonsanbud for bygning, vannbehandling, el-og automatikkinstallasjoner samt oppfølging i utførelsesfasen. I tillegg detaljprosjektering av alle rå- og rentvannsledninger, elforsyning, SRO-anlegg samt 4 råvannsstasjoner.

Truelsbjerg Vannverk

Verket behandler ca. 2,3 millioner m³ vann årlig, noe som tilsvarer vannlevering til ca. 40.000 forbrukere. Anlegget fungerer også som Aarhus Vands forsknings- og forsøksverk for studenter, bedrifter og forsyninger, hvor ny teknologi kan testes.

Byggherre Aarhus Vand A/S
Arkitekt Cubo Arkitekter
Ytelser Samtlige ingeniørfag