Project Description

Trendy trekonstruksjoner

Mange arkitekter er svært glade i tre, og det er samtidig et byggemateriale med stort potensial, hvis man klarer å løse utfordringene. Vi deler entusiasmen og står klar med ekspertisen.

Karolinelund Barnehage i Aalborg forventes å oppnå DGNB Platina. En av årsakene er at institusjonen er oppført i sertifisert tre. Det bærekraftige aspektet er blitt en av mange fordel er ved tre som byggemateriale, og derfor ser man akkurat nå en global trend på området. Trekonstruksjoner vinner på den andre siden av Atlanterhavet i USA og spesielt i Canada. I Europa er det land som Østerrike, Sverige og England. London er en av de byene hvor det eksperimenteres på livet løs og trekonstruksjonene kommer opp i høyden.

Økt bruk av massivtre
Spesielt er bruken av massivtre som bærende konstruksjonsmateriale svært utbredt. Massivtre er produkter hvor treet enten limes, sømmes eller monteres med plugger. Konstruksjonselementene oppnår større styrke og stivhet enn alminnelig konstruksjonsvirke siden man bl.a. utnytter fiberretningen i treet og unngår en mindre svakhet ved kvistøyne og feil. Slik får man også enklere til lange og lette elementer med stor bæreevne, noe som muliggjør spektakulær arkitektur.

40 %

av verdens energi brukes på bygg. Trebygningers bærekraftige egenskaper er derfor etterspurt.

Karolinelund Børnehave i Aalborg
Bygherre Aalborg Kommune
Totalentreprenør Lund & Staun
Arkitekt Bjerg Arkitektur

Siden flere undersøkelser viser at treets visuelle karakter kan ha en positiv innvirkning på psyken, er det flere årsaker til at mange arkitekter har fått øynene opp for mulighetene. De lette materialene bidrar også til en raskere montering. Det krever mindre kjøring til plassen og færre løft. Itillegg kan elementene lett og raskt monteres. Det er heller ingen støping, hvor du må vente på herdningen.

Etasjebygget på Lisbjerg Bakke
Hvis du virkelig ønsker å høste fordelene med trekonstruksjon, krever det også at volumet følger med. Det er det nye boligbygget på Lisbjerg Bakke et godt eksempel på. De 40 allmenne boligene fordeles i 6 blokker på henholdsvis 3 og 4 etasjer. Bygningen er den første av sitt slag i Danmark, da det her er brukt byggeprinsipper som i utlandet benyttes ved trekonstruksjoner på opp til 10-12 etasjer.

Lisbjerg Bakke
Fremtidens bærekraftige allmenne boliger
Byggherre Al2bolig
Arkitekt Tegnestuen Vandkunsten

Bærekraftig barnehage
Kistefossdammen barnehage er et bærekraftig trebygg og en barnehage i Asker kommune med fokus på lavt energiforbruk. Målet for ”forbildeprosjektene” under Future Build er at de skal ha høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, og at de skal bidra til et godt og robust bymiljø med høy livskvalitet.

I prosjektet er solens energi og dagslys søkt integrert i arkitekturen. Tomten i Heggedal er først og fremst preget av det vakre landskapet rundt Kistefossdammen. Området er dominert av mindre boligbygninger og institusjoner, og det har derfor vært viktig for oss å tilpasse bygningens arkitektur og volum til landskap og øvrig bygningsmasse på en hensiktsmessig og respektfull måte. Barnehagen er organisert i et sammenhengende volum, dels for å skape gode interne sammenhenger og fleksibilitet på tvers for barn og ansatte, og dels for å sikre en effektiv og kompakt bygningskropp.

Passive og tekniske løsninger danner i prosjektet en symbiose. Bygget er selvforsynt med energi de tekniske installasjonene blir en integrert og åpenbar del av bygningens idé, arkitektur, organisering, romlige kvaliteter og opplevelser. Det samhandlende energikonseptet tar først og fremst utgangspunkt i at bygningen i kraft at sitt design, kun har et minimalt behov for tilført energi, og videre at denne begrensede energimengden blir produsert av fornybare energikilder. I tillegg produserer bygget et overskudd som svarer til elforbruket av to elbiler.

Kistefossdammen Barnehage
Bygherre Asker Kommune
Arkitekt CCO Arkitekter