Project Description

Trafikksikkerhet

Planlegging og rådgivning kan forhindre mange trafikkulykker. MOE har mange års erfaring med å rådgive veibeskrivelser og private byggherrer omkring trafikksikkerhet.

Oss som ikke er nye i trafikken, passer på de som er det

Spesielt undersøkelsen av anleggsprosjekter har stor effekt på trafikksikkerheten og forholdsvis små midler kan føre til store samfunnsmessige besparelser. For eksempel koster en personskadeulykke i 2013 i gjennomsnitt 2.6 millioner (jf. DTU transport). I forhold til dette koster en trafikksikkerhetsrevisjon gjennomsnittlig ca. 1% av anleggsomkostningene til et vei- eller stiprosjekt avhengig av størrelsen. I MOE har vi 4 kvalifiserte trafikksikkerhetsrevisorer som alle har lang erfaring med rådgivning om trafikksikkerhet fra planleggingsstadiet til sluttprosjekt. I tillegg sikrer vi bl.a. skoleveier og hjelper til med utviklingen og gjennomføringen av kampanjer som fremmer trafikksikkerhet.

Kontakt oss hvis du vil vite mer