Project Description

Trafikkplanlegging

Vår kompetanse innen trafikkplanlegging strekker seg langt og bredt. Vi optimaliserer små lyskryss til fordel for syklisters fremkommelighet og trafikksikkerhet, og vi utarbeider langsiktige prognoser som danner grunnlaget for politiske beslutninger om vår felles infrastruktur.

Trafikken nå og i fremtiden

Vår trafikkplanlegningsenhet kalles MOE Tetraplan. Dette skyldes at high-end trafikkrådgiveren Tetraplan, i 2015 ble en del av MOE konsernet. Tetraplan har skapt sitt navn ved å levere analyser på et overordnet strategisk nivå og har for eksempel laget 50-års prognoser for trafikken i hele Europa, som benyttes av EU-kommisjonen til å sette strategiske mål for CO2-utslipp.

Vi så muligheten for en god match, da MOE i motsetning har mye erfaring med trafikkplanlegging – og sikkerhet tett på brukerne samt planlegging og prosjektering av infrastruktur.

MOE Tetraplan hører til på hovedkontoret i København, men våre regionale kontorer har også erfarne og kompetente medarbeidere innen trafikkplanlegging og infrastruktur. Vi er derfor nær våre kunder og kan tilby rådgivning som både baserer seg på lokal kjennskap og et landsdekkende nettverk av spesialister.

Arbeidsmetoder

Våre verktøy og metoder strekker seg fra skoleveisanalyser til spesialutviklede trafikkmodeller som kan analysere fremtidige trafikkstrømmer i satellittperspektiv.

For å sikre et helhetlig blikk på trafikkatferden blir mange av våre analyser også til i en kombinasjon mellom avansert databehandling og intervjuer med relevante interessenter og forskjellige typer trafikanter.

Visualisering av effekter er spesielt en integrert del av våre strategiske analyser, da deres anvendelighet som beslutningsgrunnlag har høy prioritet.

Kunder

Våre mange referanser dekker store som små prosjekter for både offentlige og private aktører.

Våre kunder omfatter bl.a.:

  • Boligforeninger
  • Eiendomsutviklere
  • EU kommisjonen
  • Kommuner
  • T-bane selskapet
  • Departementer og styrelser
  • Movia og andre trafikkselskap
  • Regioner
  • Shoppingsentre
  • Veidirektoratet

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Trafikkplaner og -analyser

Vi skaper overblikk og sikrer sammenheng.

Sykkeltrafikk

Trafikkplanlegging for tohjulede trafikanter

Trafikkmodellering

Infrastruktur i krystallkulen

Kollektiv trafikk

Planlegging av fremtidens offentlige transport

Trafikksikkerhet

Vi som ikke er nye i trafikken, passer på de som er det.

Godstransport

Gjennomtenkte godstransportsystemer