Trafikk 2019-02-28T14:44:08+00:00

Project Description

Trafikk

Fra den minste kantstensendring til modellering av trafikken om 30 år. Vi skaper konkrete løsninger til veinettet og dekker også i høy grad det strategiske nivået for trafikkplanlegging. Vi er medskaper av fremtidens infrastruktur til alle typer trafikanter, passasjerer og godstransport.

Motorvei E51 Kliplev-Sønderborg

Det totale prosjektet omfatter etablering av 26 km 4-felts motorvei fra Kliplev til Dybbøl, forbindelse til motorvei E45, 7 tilkoblingsanlegg og 10 over-/underkryssninger av veier og stier samt ombygging av 14 km kommunale veier.

Byggherre Vejdirektoratet
Ytelser Veier, drenering og trafikkrådgivning

Bredere sykkelstier i sentrum

Strekningen på Gothersgade er en del av PLUSnet samt en del av Supersykkelstien Farumruten, som går fra Kgs. Nytorv til Farum.
Prosjektet omfatter totaltrådgivning i forbindelse med prosjektering av bredere sykkelstien på Gothersgade på strekningen mellom Kronprinsessegade og Østre Søgade.
Byggherre Københavns Kommune
Ytelser Trafikkplanlegging og prosjektering av sykkelstier

Trafikkberegninger for Nordhavnstunnel i København

Trafikkberegninger med modellen OTM 6.0 for en Nordhavnstunnel i København med beregningsforutsetninger for 2025. Beregningene ble inkludert i prosjektets VVM-undersøkelse og ble gjennomført for alternative scenarier for tunnelen og for ulike grader av utvikling.

I tillegg ble det utarbeidet en rapport med presentasjon av resultatene for de enkelte scenarier.

Byggherre Vejdirektoratet
Ytelser Trafikkmodellering

Forlengning av Brøndbyvej

I perioden 2010-2018 bygger Banedanmarken ny dobbeltsporet, elektrifisert jernbane fra København over Køge til Ringsted. I denne forbindelse ble Brøndbyvej «presset» mot sør, og nye forbindelser ble tilført til henholdsvis Brøndbyvej og Mosebjergvej . En ny sti ble også etablert langs sørsider av den nye banen, som krysser den nye Brøndbyvej og fortsetter langs nordsiden av denne.

Veien anlegges med kjørebane og 2 enveis sykkestier over 200 m og med kjørebane og dobbeltrettet sti over 500 m.

En 3D-modell har blitt brukt til geometrisk prosjektering.

Byggherre Banedanmark
Ytelser MOE har utarbeidet hovedprosjekt, prosjektoppfølging og tilsyn. I tillegg har MOE også gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon. Prosjektet ble utført som hovedentreprise sammen med anlegg av nytt regnvannsbasseng.

Fremtidens sykkelparkering på Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård vil i de kommende årene oppleve en betydelig økning i antall passasjerer, og det vil skape økt behov for sykkelparkering. Totalt er det anslått at innen 2030 vil det være behov for ytterligere 4.000 sykkelparkeringsplasser.

MOE | Tetraplan har i denne forbindelsen hjulpet Københavns Kommune med å gi en rekke kvalifiserte forslag til hvordan utfordringene kan løses.

Byggherre Københavns Kommune
Arkitekt Juul | Frost Arkitekter og Gehl Architects
Ytelser Trafikkplanlegging og trafikkmodellering

Trafikk og mobilitet på Frederiksberg

MOE utarbeider en trafikk- og mobilitetsplan for Frederiksberg Kommune. Planen bidrar til å skape en sammenhengende utvikling av byen med fokus på hvordan de forskjellige transportformene kan bidra til å optimalisere den samlede mobiliteten med hensyn til bærekraft og økonomi.

Trafikk- og mobilitetsplanen er en handlingsplan frem til 2018 som, basert på de allerede utviklede politikk og fagplaner, samler og prioriterer handlinger og innsatsområder.

Byggherre Frederiksberg Kommune
Ytelser Trafikkplanlegging