Project Description

Svømmehallsteknikk

Svømmehallene i Danmark er blant de mest populære helsefremmende møtesteder for mosjonister i alle aldre, men forståelsen av kompleksiteten ved å bygge et badeanlegg er ofte mangelfull. Med våre spesialkompetanser kan vi tilby rådgivning om hvordan svømmehaller bør bygges eller renoveres for å sikre en god driftsøkonomi og lang levetid.

Vi har de rette spesialkompetansene

Badeland skal være innbydende og ha en behagelig atmosfære. Samtidig er det viktig at renseanlegg og klimaanlegg konstrueres optimalt med hensyn på helse, hygiene og energieffektivitet. Svømmehaller er også i høyrisikosonen når det gjelder byggeskader.

Alt i alt krever nybygging og renovering av svømmehaller derfor spesialkunnskap innen mange felt, og den har MOE med våre spesialister og mange års erfaring på området. Spesielt i forhold til drift, vedlikehold, vannbehandlingsanlegg, energiforbruk og inneklima.

De riktige tekniske løsningene sikrer svømmehallens levetid

Badeanlegg er som regel offentlig bygninger som blir utsatt for hardhendt behandling. De høye temperaturene, fuktighet og korrosive kjemikalier gjør også at svømmehaller en spesielt utsatt for bygningsskader. Mange anlegg er derfor i dårlig stand og har samtidig et alt for høy energiforbruk.

Vedlikeholdskostnader på grunn av dårlige planlagte tekniske løsninger kan bli ganske høye. Sammenligner man disse kostnadene på tvers av forskjellige svømmehaller, ser man meget store forskjeller, som hovedsakelig skyldes feil valg i planleggingsfasen.

Vi utarbeider situasjonsbeskrivelser og tiltaksbeskrivelser for eksisterende bade- og svømmeanlegg med fokus på bygning og tekniske anlegg, funksjonalitet og økonomi.

Vi er eksperter på energi og inneklima

Badeanlegg er en veldig spesiell bygningstype som skal tilpasses en høy innendørstemperatur og luftfuktighet. Samtidig er energiforbruket ekstremt høyt. Fordampning fra bassengvannet, stor vannutskiftning og oppvarming av vann til bassengene er de største energiforbrukerne i svømmehallen. Med vår ekspertise kan vi eliminere mange av tapene som oppstår som følge av utstyrskvalitet, rengjøringsmetoder/rutiner, fuktskadebekjempelse, rensesystemer osv.

Mange svømmehaller kan ha kjølebehov i deler av bygningen, mens det er oppvarmingsbehov andre steder. Energiforbruket kan reduseres vesentlig hvis man forstår samspillet mellom kjølebehov og varmebehov og bygger tekniske anlegg som gjør energioverføring mulig.

Ved å bruke moderne teknisk utstyr for varmegjenvinning fra gråvannet, kjøleteknisk avfukting av romluften og vannbesparende utstyr kan det årlige energiforbruket reduseres betraktelig.

Her er automatikk og CTS-anlegg også et viktig fokuspunkt. De tekniske anleggene i en svømmehall er kompliserte og et avansert CTS-anlegg er nødvendig for å ha oversikt over energiforbruket.

Vannkvaliteten er også vårt felt

Badevannets kvalitet, inneklima og helse er store temaer innen svømmesporten. Disse problemstillingene er spesielt viktige i det nordiske klimaet, da badeanlegg som oftest er innendørs. Kompetanser innen vannbehandling (vannkjemi, renseteknikk) har tradisjonelt sett vært hos leverandørene. Spesielt da produkt- og konseptutvikling innen vann- og energiforbruk hovedsakelig er knyttet til leverandøren.

Men vi har også bred kompetanse på feltet, og vi kan derfor tilføre prosjektene viktig ekspertise slik at valgene som skal tas er basert på helse, hygiene, sikkerhet og en optimal energiforvaltning.

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Arena Ulstein

En svømmetur i naturskjønne omgivelser

I Norge står Arena Ulstein nå ferdig, og i Danmark er vi i gang med å designe to bærekraftige svømmehaller.