Project Description

Spillvann

Klimaendringer og en stadig økende urbanisering stiller løpende krav til utbygging og modernisering av avløpssystemene. MOE dekker alle aspekter av spillvannshåndtering fra strategisk til praktisk nivå, og vi skaper løsninger som kan håndtere enorme nedbørsmengder.

Separat kloakk i Strøby Egede

22 ha. by med 570 eiendommer som hittil har hatt et felles avløpssystem fikk i dette prosjektet separate avløpssystemer. I tillegg til nye spillvannsledninger og regnvannsledninger, ble det etablert og ombygget pumpestasjoner for å imøtekomme terrengforholdene.

Hver eiendom ble forsynet med en ny stikkledning. I forbindelse med de nye uttaksledningene for regnvann ble det etablert oljeutskillere, en havutløpsledning og 2 nye bassenger.

Byggherre Stevns Spildevand A/S og Stevns Kommune
Ytelser Hydraulisk modellering i MIKE, geoteknikk, miljø, prosjektering, anbud, byggeledelse og tilsyn.

Spillvannsledning under Holbækmotorveien

På grunn av etableringen av den nye jernbanen mellom København og Ringsted ble den eksisterende spillvannsledningen under Holbækmotorveien på ø 1600 mm senket.

Det ble derfor utført tunnelering av en ny ø 1900 mm gravitasjonsledning over en avstand på ca. 150 m. Dessuten ble det etablert nytt tilkoblingskammer ved den eksisterende ledningen.

Arbeidet ble gjennomført med eksisterende spillvannsledning i drift og uten trafikkomlegginger på motorveien.

Byggherre Spildevandscenter Avedøre I/S
Ytelser Samtlige ingeniørfag

Regnvannsbasseng ved Brøndbyvej

Et nytt regnvannsbasseng med et nyttevolum på 30.000 m³ har erstattet 2 eksisterende basseng og har blitt dimensjonert for å håndtere fremtidige kraftige nedbørsmengder.

I forbindelse med etableringen av bassenget ble det også etablert en ny Ø1600 betongledning.

Byggherre Spildevandscenter Avedøre I/S
Ytelser Samtlige ingeniørfag samt geotekniske- og miljøundersøkelser. Det ble gjennomført MOUSE-beregninger med hesyn på dimensjonering og tilpasning til fremtidige klimaforandringer.