Project Description

Sikkerhetsrådgivning

Offentlige og private selskaper trenger å involvere flere og flere elementer i deres risikohandling. MOEs sikkerhetsrådgivere arbeider målrettet ut fra en systematisk og pragmatisk tilgang, hvor kunden får en løsning som er skreddersydd de spesifikke behov.

Vi sørger for trygghet gjennom kompetent sikkerhetsrådgivning

Både for eksisterende bygg, tekniske anlegg og ved planlegging av nye bygninger er det ofte nødvendig å involvere de mange risikofaktorene, og få lagt en sikkerhetsstrategi, hvor selskapets sikkerhetskultur kan kartlegges. Målet er å skape trygghet for byggherre, ansatte og brukere, og med riktig tilgang tidlig i prosessen kan man minimere både risiko og kostnader.

MOE rådgiver om sikkerhet på både det strategiske og operasjonelle nivå.

Uavhengig sikkerhetsrådgivning sikrer kundens interesser

For oss handler sikkerhetsrådgivning først og frems om risikoidentifikasjon, hvor der arbeides med å fjerne eller minimere risiko. For risikoer som ikke kan aksepteres eller fjernes er det nødvendig å minimere konsekvensen, og dette håndteres ofte med aktive og passive sikkerhetstiltak samt driftmessige løsninger.

Som uavhengig sikkerhetsrådgiver ivaretar vi kundens beste interesse da vi ikke har spesielle interesser i spesifikke produkter, sertifiseringer eller varemerker. Som en konsekvens prosjekteres kun løsninger som er nødvendige for å håndtere det avtalte sikkerhetsnivået.

Uansett hvilken type oppgave det er, løses den alltid i nært samarbeid med kunden samt relevante interessenter som politi, kommunalt beredskap og forsikringsselskapet. For at alle verdifulle innspill skal bli en del av det strategiske arbeidet, ser vi på workshops som en god måte å orientere seg på.

Våre kunders trygghet i fokus

Vi rådgiver alle som trenger å kartlegge en sikkerhetskultur. Vi jobber med store og små kunder, fra store sentre til private boliger, offentlige og private. Vi jobber alltid for å sikre våre kunders interesser og å skape trygge miljøer.

Vores ytelser er bl.a. målrettet:

 • Boligselskaper
 • Forsvaret
 • Events av både sportslig og kulturell karakter
 • Sykehus
 • Finansielle bedrifter
 • Logistikk terminaler
 • Flyplassere
 • Medisinske selskaper
 • T-baner
 • Utdannelsesinstitusjoner
 • Kunnskapsbedrifter

Kontakt oss hvis du vil vite mer