Project Description

Renovering

Renovering av bygninger krever mangesidig kompetanser. Vi kan tilby spesialavdelinger som leverer tverrfaglig kompetent rådgivning om renovering, bygningsvisjon, drift og vedlikehold av alle typer byggverk med respekt for bygningens arkitektur, materialer og potensiale.

Vi tilbyr tverrfaglig rådgivning

Ved renoveringer, om- og tilbygninger, vedlikehold, drift og bygningssyn er det viktig å ha tverrfaglige kompetanser i spill for å få bygningen som helhet i balanse. Samspillet mellom vår inngående kjennskap til byggeteknikk, installasjoner, byggematerialer og praktisk arbeid betyr at vi arbeider helhetlig og at vi fokuserer på å finne de riktige løsningene. Basert på våre kompetanser og inngående kjennskap til eksisterende bygninger forstår vi utarbeidelse av Teknisk Due Diligence (TDD) i forbindelse med kjøpt og salg av adskillig store og små eiendommer over hele landet, med fokus på åpenhet og egenart.

Våre spesialister arbeider helhetsorientert

Vi har avdelinger med ansatte som er spesialisert på renovering og bygningsvisjon. Vi arbeider helhetsorientert ut i fra forhåndsdefinerte miljø- og energitemaer når vi fører bygningsvisjon og renoverer bygninger. Spesielt har vi fokus på de energimessige forhold ved el, vann, varme og ventilasjon.

Vår inngående kjennskap til praktiske byggeteknikker og de typiske materialer som mur, betong, tre og stål er utgangspunktet for vårt arbeid med ombyggings-, renoverings-, og vedlikeholdsoppgaver. Konkret arbeider vi ut i fra å optimalisere de enkelte bygningsdelene og installasjonskomponenter. Dette blir alltid utført med fokus på å samle arkitektur og byggetekniske optimale løsninger. Vi har også lang erfaring i praktisk arbeid, som å oppdage og reparere bygninger med mugg, råte og soppskader samt hvordan håndtere avhending av materialer som asbest, PCB, bly, etc.

Vi oppfyller våre kunders ønsker og behov

Våre kunder spenner fra offentlige kunder (kommuner, regioner og statlige institusjoner) til utviklere, utviklingsfond til private kunder/utviklere. Vi føler oss stolte av å følge våre kunders ønsker og behov hele veien.

Renovering:

 • Bygningssyn og tilstandsvurderinger
 • Energirenovering og -optimalisering
 • Restaurering og/eller renovering
 • Betongrenovering
 • Håndtering ifm. mugg, råte og sopp
 • Fjerning av asbest, PCB, bly mv.
 • Energimerking (EMO)
 • Konstruksjoner
 • Installasjoner
 • Tre- og murverk
 • Syn og skjønn
 • 1 og 5-års ettersyn

Om- og tilbygging:

 • Funksjonsbehov
 • Tilstandsvurdering og forundersøkelser
 • Prosjektforutsetninger
 • Programmering og designgrunnlag
 • Brukerinndragelse
 • Myndighetsbehandling
 • Risikovurdering og –håndtering
 • Prosjektering og prosjektgjennomførelse

Vedlikehold og drift:

 • Inspeksjon og bygningssyn
 • Tilstandsvurderinger og investeringsplaner
 • Vedlikeholdelsesplaner
 • Inneklimamålinger og –vurderinger
 • Implementering av drift- og vedlikeholdelsesplaner

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Fredede og bevaringsverdige bygninger

For prosjekter med beskyttede og bevaringsverdige bygninger tilbyr vi både rådgivning, bygningssyn, prosjektering og energioptimalisering i alle sammenhenger. Vi sikrer at krav fra myndigheter og slott- og kulturstyret blir overholdt og korrekt innarbeidet i prosjektene og under utførelsen.

Vi tilbyr rådgivning innen:

 • Spesielle bygningssyn
 • Fredede og bevaringsverdige bygninger
 • Myndighetsbehandling/Slotts- og Kulturstyrelsen
 • Bygningsskader og utbedring av dette
 • Råte og muggsoppp
 • Asbest, pcb, bly mm.

Fasaderenovering

Fasaden er ikke bare det første du ser på en bygning. Den har også stor innflytelse på energibruk og inneklima. I MOE rådgiver vi om materialvalg, fasadeoppbygging, solinnfall og inneklima. Vi deltar i alle faser av bygget, fra konseptutvikling til prosjektering og utførelse. Vi yter faglig rådgivning som sikrer at bygningen fasader fungerer optimalt og støtter en sunn bygning.

Vi tilbyr rådgivning innen:

 • Konstruktiv ombygning
 • Energioptimalisering og bygningsfysikk
 • Koordinering med hovedkonstruksjon
 • Prøving og ettervisning ved forsøk
 • Drift og vedlikehold