Project Description

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse er for oss en sentral ytelse med avgjørende betydning for kvaliteten på en bygning. Vi leverer ansvarlig og kompetent prosjekteringsledelse både på egne prosjekter, men også som selvstendig ytelse.

Prosjekteringsledelse gjennom hele byggeprosessen

Våre prosjekteringsledere veileder og styrer byggherren sikkert gjennom byggeprosessen. Vi koordinerer grenseflater mellom de prosjekterende parter, utarbeider organisasjonsplan og tidsplan for prosjekteringen, tilrettelegger beslutningsprosesser og bidrar til utarbeidelse av beslutningsgrunnlag og ivaretar myndighetskontrakt for byggherre.

Vi er ikke redd for å utpeke de mulige tekniske løsningene, ta ledelsen for å skape god lagånd og skape det rette samarbeidsklimaet. Vår tilnærming til prosjekteringsledelse er å maksimere byggherrens verdi gjennom kompetent prosessledelse og sikker støtte fra et bredt faglig miljø.

Vi letter samarbeidet

Vi jobber gradvis for å lette samarbeidet, identifisere “kritiske aktiviteter”, sørge for rettidige beslutninger, løse eventuelle konflikter, samt administrere og koordinere kontakt med myndighetene. Vi sørger for å legge fram et beslutningsgrunnlag for byggherre og formilde beslutninger til prosjektgruppen.

Prosjekteringsledelse i MOE støttes av sterke kompetanser innen prosessledelse, kommunikasjon og kvalitetssikring samt våre ingeniørfaglige områder. Dermed kan vi best mulig koordinere mellom partene i bygget vedrørende arkitektur, landskap, konstruksjoner og installasjoner. Vi har gjort dette i mange byggeprosjekter, alt fra kraftverk til arkitekturkompliserte bygg og installasjonstunge prosjekter.

Våre kunder

Våre kunder er bredt sammensatt innenfor både det private og det offentlige. Vi har vært prosjekteringsleder på mang kommunale oppgaver, samt flere offentlige bygninger. Innenfor privat sektor jobber vi typisk som prosjekteringsleder for pensjonsselskaper, utviklere, boligselskaper og arkitekter.

Vi yter rådgivning om bl.a:

  • Økonomistyring
  • Prosjekteringsmøter
  • Kontrakts håndtering
  • Evaluering
  • Inngår forretningsavtaler
  • Kvalitetssikring
  • Myndighetskontakt
  • Organisasjonsplan
  • Tidsplan
  • IKT ledelse

Kontakt oss hvis du vil vite mer