Project Description

Pharma

Sterile miljøer for farmasøytisk produksjon er en av våre spesialiteter. Vi har omfattende kompetanse innen laboratorie- og renromsområdet og inngående kjennskap til Good Manufacturing Practices verden over.

Novo Nordisk

Novo Nordisk

På grunn av vår ekspertise på remromsområdet har vi fungert som konsulent for Novo Nordisk i Hjørring, som er ansvarlig for den globale forsyningen og kvaliteten på Novo Nordisk nåler, enten de er produsert på fabrikken i Hjørring eller hos faste samarbeidspartnere. På fabrikken i Hjørring foregår renromsproduksjon av støpte plastikkomponenter og montering av ferdige nåler som steriliseres i autoklaver, etterfulgt av pakking og frakt.

Byggherre Novo Nordisk
Ytelser Renromsteknikk, kvalifisering, idriftsettelse og utførelse av diverse tester.

Sykehusapotek Aalborg

Prosjektet omfatter ombygging av personsluser, hvor personalet bærer renromsdrakter når de skal til og fra produksjonsrom. I tillegg må data som beviser at man overholder GMP-kravene registreres. Det er derfor installert et overvåkningssystem som kan valideres etter GMP-reglene. Sykehusapoteket har ekstremt høye krav til sterilitet, da det her foregår forberedelse og produksjon av sterile legemidler i rerom som klasse B, C og D i henhold til EUs
regler for GMP (Good Manufactoring Practice).

Det er også gjennomført forundersøkelser av luftskiftet i cytostatika-sonen, hvor det produseres kjemoterapi.

Byggherre Region Nordjylland
Ytelser Renromsteknikk og alle ingeniørfag på ombyggingen. MOE sørget også for alle ytelser innenfor kvalifisering i GMP (current Good Manufactoring Practice) for overholdelse av EU krav samt ISOkravene for produksjon av sterile legemidler h6>

Glostrup Apotek

Glostrup Apotek

I forbindelse med produksjon av legemidler er det etablert renrom i klasse C. Selve produksjonen foregår via isolatorteknikk, hvor det vil være klasse A/B. I tillegg etableres gjennomløpsautoklave og tørrsterilisator. Det etableres øvrige områder til produksjon av hormoner og tabletter. Alle ventilasjonssystemer erstattes. Øvrige installasjoner ombygges slik at de svarer til dagens krav og er tilpasset det nye oppsettet. Det etableres FMS-system for overvåkning av temperaturer og partikler. Hele produksjonsområdet skal kvalifiseres.

Byggherre Glostrup apotek
Ytelser Alle ingeniørfag og renromsteknikk.
Pharma

Rendyrket ekspertise til farmasi industrien

Farmasøytiske produkter er den største danske eksportvaren, og MOE bidrar til å skape kliniske lokaler hvor produksjonen foregår.