Project Description

Næringsliv

Et godt inneklima gir redusert sykefravær, økt medarbeidertilfredshet og en stigning i produktivitet på opp til 10%. Det er derfor et av mange handlingsområder hvor vår kompetanse gjør en forskjell når vi bidrar til å bygge næringsbygg.

På grunn av vår brede erfaring har vi også innsikt i mange ulike bransjer og kundebehov, enten det er hotelledelse, logistikk sentre eller høysikrede hovedkontorer.

DSV Kontorlokale

Det nye DSV kontoret hadde hovedrollen i Berlingske`s artikkel “Kunsten å skape et kontorlokale”. En undersøkelse viser at DSV`s ansatte har fått et mye høyere trivsel nivå etter at de flyttet inn i de nye lokalene i Hedehusene. Den positive holdningen til komfort og inneklima har for eksempel økt fra 65% til 90%.

Kontorbygget er prosjektert med høye krav til inneklima, både termisk, optisk og akustisk. Termisk og akustisk inneklima er spesielt viktig i et atriumbygg, hvor samtlige 700 ansatte har arbeidsplass i samme rom rundt et gigantisk atrium.

Bygget består av et kontorlokale med storkjøkken på 15.000 m² i fire etasjer og en tilhørende terminalbygning på 12.000 m² på et plan. Terminalbygningen brukes til å laste om varer til videre distribusjon. MOE har bidratt til optimalisering av logistikk både i bygningen og på adgangsveiene, da rask avvikling av omlastningen er et viktig konkurranseparameter for DSV.

Byggherre DSV
Arkitekt PLH Arkitekter
Ytelser Samtlige ingeniørfag

Aarhus Havnesenter

Det nye havnesenteret er totalt ca. 10.200 m² og rommer kontor og administrasjon, verksted og utleiemuligheter til eksterne leietakere.
Bygningen er prosjektert med fokus på bærekraftige løsninger gjennom aktive og passive tiltak.

Byggherre Aarhus Havn
Arkitekt og foto C. F. Møller
Ytelser Samtlige ingeniørfag , byggeledelse og arbeidsmiljø

Cab Inn hoteller

Hotellmarkedet vokser og en av våre kunder er Cab Inn. Vi er rådgiver på to hoteller i Ørestaden og et på Kalvebod Brygge.

Byggherre Cabinn A/S
Ytelser Konstruksjoner, Brannsikring, Energidesign og Inneklima
Total Domicil

Kontormiljøer i særklasse

Det nye Total domicil på Amerika Plass er et ambisiøst bud på fysiske rammer som støtter medarbeidertilfredsheten.

Byggherre Maersk
Arkitekt PLH Arkitekter