Project Description

Miljø

Håndtering av forurenset jord og grunnvann er et viktig satsningsområde ved mange nye byggeprosjekter, mens det på renoveringsområdet er miljøfarlige stoffer som PCB og asbest. Hos MOE håndterer vi alle miljøaspekter ved bygge og anleggsprosjekter. Vi utarbeider også VVM-rapporter og rådgiver om naturbeskyttelse både på land og til sjøs.

Kaktustårnene

De to tårnene som er en del av byutviklingen på kalvebod brygge danner rammen på ca. 500 ungdomsboliger. Faktisk har miljørådgivningen også omfattet plassering av avfallsløsninger på den tett befolkede og belastede grunnen.

Byggherre   Höpfner
Arkitekt   Bjarke Ingels Group
Ytelser  Jord- og grunnvannshåndtering, grunnvannssenking, paragraf 8-søking og avfallshåndtering
MOE har i tillegg de resterende ingeniørfag på prosjektet

Nytt sykehus på Nordsjælland

Sykehuset ligger ved den nordsjællandske naturen. I denne sammenhengen har vi vært med på å beskytte naturen, hvilket bl.a. innebærer et gjerde for amfibier slik at frosker og lignende ikke kommer seg inn på byggeplassen og blir skadet.

Byggherre  Region hovedstaden
Arkitekt  Herzog & de Meuron, Vilhelm Lauritzen
Ytelser  Naturbeskyttelse, klimatilpasning, bæredyktighet, brannrådgivning og anlegg.

Tuborg Syd

Tuborg syd blir en av Danmarks mest ettertraktede boliger, med sjøutsikt og natur. Det bygges totalt 55.000 m² gulvareal fordelt på åtte byggefelter.

Byggherre  Agenda Property
Arkitekt  Lundgaard & Tranberg
Ytelser  Miljørådgivningen omfatter: Jord- og grunnvannshåndtering, grunnvannssenking, paragraf 8-søking, poreluftaundersøkelser og avgrensende forurensningsundersøkelser.
MOE har i tillegg de resterende ingeniørfag på prosjektet

Femern Bælt

Siden 2006 har MOE vært tilknyttet Femern A/S som intern miljørådgiver for den faste forbindelsen over Femern Bælt. Vi har vært involvert i alle de viktige miljøoppgavene i forbindelse med den pågående prosjekteringen.

Havmiljø er selvsagt et problem og arbeidet innebærer blant annet planlegging og koordinering av VVM-undersøkelser innen vannkvalitet, plankton, bunnvegetasjon, bunndyr, fisk, marine pattedyr, vannfugler og fugletrekk.

Byggherre  Femern A/S
Ytelser Bidrag til utarbeidelsen av ESPOO-rapport; VVM-undersøkelser; database- og nettsidestyring av EDIS, kvalitetssikring av miljøfaglige rapporter og publikasjoner på hjemmesiden for både danske, engelske og tyske dokumenter.

Fisketorget Copenhagen Mall

Kjøpesenteret står overfor en betydelig ekspansjon, inkludert den nye t-banestasjonen på Havneholmen. På grunn av prosjektets størrelse og innhold ble det utarbeidet en VVM-redegjørelse som MOE var ansvarlig for. Arbeidet omfattet blant annet dykkerundersøkelser i havnen.

Byggherre  Unibail Rodamco
Arkitekt  schmidt hammer lassen
Landskapsarkitekt  SLA architects
Ytelser Utarbeidelse av VVM redegjørelse. MOE har også ingeniørytelsene på utvidelsen.

Øresundsforbindelsen

Siden 2001 har MOE vært tilknyttet Øresundsbroen som miljøkoordinator og miljøkonsulent, og har i den forbindelsen vært involvert i all miljøarbeid på forbindelsen.

Da Anders Lund Madsen i radioprogrammet Fedeabes Fyraften trengte en dyre- og plantelivsekspert på den kunstige øya Peberholmen, ringte han til vår senior prosjektleder og biolog Hans Orht, som har hatt mye å gjøre med prosjektet.

Byggherre  Øresundsbron
Ytelser  Miljørådgivning og miljøkoordinering