Project Description

Miljø & Natur

I Danmark beskytter vi vårt miljø og forvalter våre ressurser på en fremtidssikker måte. Dette støtter MOE Miljø & Natur opp under når vi rådgiver offentlige myndigheter og private byggherrer innenfor miljø, natur og klima.

Vi tilbyr helhetsorientert miljørådgivning

MOE Miljø er bemannet med en rekke kompetente spesialister innen geologi, biologi, kjemi og miljøteknikk. Derfor er vi alltid i forkant av utviklingen og kan gi en rådgivning som varer i mange år fremover. MOE Miljø yter miljørådgivning som sikrer bærekraftige løsningen innenfor nøkkelkompetansene.

MOEs miljøavdeling utfører mange spennende oppgaver og prosjekter innenfor

 • Jordforurensningsområdet
 • Industrimiljø
 • Bygningscreening
 • Naturområdet

Vi kan vores A-B-C

A: Projektopstart
Vi har styr på projektopstarten og hjælper dig gennem al miljølovgivningen i alle projektets faser, fra planlægning til etablering, og vi ved, hvem vi skal kontakte hos myndighederne.

Vores rådgivning sætter fokus på:

 • Klarlæggelse af dine planer for ejendommen/projektet
 • Status for ejendommen/projektet i forhold til forurening, miljø-, plan- og naturforhold
 • Myndighedernes krav for gennemførelse af projektet og udarbejdelse af miljøstrategi
 • Forslag til afværgeforanstaltninger
 • Tidsplan og pristilbud udarbejdes

B: Gennemførelse af projekt
Vi hjælper med at lave en myndighedsplan, at udarbejde ansøgningerne og sikre, at tilladelserne kommer i hus til tiden. Dialog med myndighederne under processen er meget vigtig. Det giver både en tidsmæssig og økonomisk besparelse. Vi sørger altid for en grundig vurdering med henblik på helheden.

Vi har den nødvendige viden og erfaring, og vores kompetencer spænder bredt inden for alle miljøforhold. Når tilladelserne er givet, er vi klar til hjælp med opfyldelse af vilkår, evt. fagtilsyn, miljøovervågning og efterfølgende afrapportering.

C: Afslutning af projekt
Vi får rundet projektet af så undersøgelsens konklusioner står klart for både kunde og myndighed.

Vi er behjælpelige med forhandling med myndighed i forhold til de videre tiltag.

Miljøtilsyn og eventuel efterfølgende myndighedskontakt udføres, for at sikre, at lovgivningen er fulgt.

Våre kunder i Miljø & Natur

Våre kunder varierer veldig, fra offentlige myndigheter til private byggherrer og entreprenører.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Jord- og grundvandsforurening
 • Indeklima
 • Projektudvikling på forurenede grunde
 • EDD (Environmetal due diligence)
 • Miljøvurderinger ved køb og salg
 • Klimapåvirkning og klimatilpasning
 • Risikostoffer i bygninger
 • Risikovurdering
 • Industrimiljø
 • VVM-redegørelser
 • Affaldshåndtering
 • Miljørigtig projektering

Kontakt oss hvis du vil vite mer