Project Description

Maskin & Prosess

Maskin & Prosess håndterer alle typer maskinanlegg, kjeler, prosesser, rør og tanker. Vi er med på å modne de aller første ideene, vi håndterer innkjøp og sikrer at anlegget kommer kjører i tide og innenfor budsjettet.

Vi understøtter grønn omstilling og ren teknologi

Vi har solid kunnskap og erfaring med maskin- & prosessanlegg på kraftverk hos forsyningsselskap og i industrivirksomheter.

Vi hjelper til med grønn omstilling, herunder biomasse- og gassanlegg til kjeler og anlegg til røykgassrensing og røykgasskondensering.

I produksjonsvirksomheter kan vi hjelpe til med å implementere renere teknologi og Industri 4.0 teknologi samt håndtere forsyning, kontrakter og oppfølging av maskinanlegg og moteringsoppgaver.

Vi kan utføre detaljprosjektering av rør og tankanlegg til olje, gass, vann, damp m.m og utføre 3D tegninger til ethvert prosjekt.

Vi følger oppgaven hele veien og sørger for at risikovurdering, CE merking og dokumentasjon er tilstrekkelig og målrettet mot kundens spesifikke behov.

Vi jobber ut fra kundens behov

Vi kan ta ansvaret for hele maskinprosjektet og levere prosjektledelse og kompetent bemanning til alle disipliner.

Underveis har vi alltid tett kommunikasjon med kunden og tilpasser løsningen til kundens behov.

Vi kan levere bemanning direkte inn i kundens organisasjon og bidra med fleksibilitet og erfaring, for en kortere eller lengre periode.

Vi har en rekke spesialister som hele tiden holder seg oppdaterte på sitt felt, og de kan effektivt bidra med målrettet kunnskap om den nyeste teknologien, de beste leverandører og den nyeste lovgivningen.

Våre kunder

Vi utfører byggherrerådgivning for kraftverk, forsyningsselskaper og industrivirksomheter.

Vi leverer også prosjektering og ingeniørtjenester som underleverandører til entreprenører og totaltentrepriseoppgaver.

Vi kan tilby følgende rådgivning:

 • Prosjektledelse
 • Analyse av tekniske behov
 • Myndighetsbehandling
 • Anbud, innkjøp og kontrahering
 • Tilsyn og idriftsettelse
 • Maskinanlegg (pumper, motorer, vifter, mv.)
 • Prosessanlegg (kjeler, røykgassrens, produksjonslinjer, mv.)
 • Rør og tankanlegg
 • Biomasse og avfallstransport, lagring og -håndtering
 • 3D layout tegninger
 • Risikovurdering og CE merking
 • Robotintegrator oppgaver

Kontakt oss hvis du vil vite mer