Project Description

Lysdesign

Når lysdesign utgjør en integrert del av designprosessen skapes de beste mulighetene for å oppnå optimale løsninger uten å kompromittere arkitekturen. Vi fremhever og støtter arkitekturen ved å fungere som et bindeledd mellom teknikk, estetikk og energioptimalisering.

Integrert lysdesign gir riktig balanse

Vi samarbeider tett med arkitekter i alle faser av designprosessen og gir lyset en ekstra dimensjon. Vi kombinerer vår ekspertkunnskap og faglighet med de nyeste trender innen lysdesign, og gjør dette til en del av den øvrige rådgivning og prosjektering.

Vi holder oss konstant oppdatert på de nyeste utviklingene innen LED belysning, som er så god og effektiv at det sjeldent finnes et fornuftig alternativ. For å oppnå best mulig optisk inneklima og størst mulige energibesparelser, må valgene i designprosessen balanseres mellom tre parametre: optimal dagslystilførsel til rommene, god solavskjerming samt en effektiv lavenergibelysning med automatisk lysstyring.

Vi jobber kreativt og visuelt med lysdesign

Vi utfører alle typer prosjektdesign, alt fra tradisjonell rådgivning, prosjektering og planlegging av belysningssystemer til sparring ved mer utradisjonelle og prosjektspesifikke oppgaver.

Vi bruker lysberegningsprogrammer som Dialux og Velux Visualizer samt Photoshop for å visualisere. På denne måten kan vi legge frem dokumentasjon for dagslys- og belysningskrav, slik at vår byggherre og samarbeidspartnere bedre kan forstå designet.

Et bredt spekter av oppgaver

Vi løser et bredt spekter av oppgaver innen lysdesign, og derfor har vi også mange forskjellige kunder og samarbeidspartnere. Vi har laget lysdesign for mange forskjellige, både offentlige og private kunder.

Vi tilbyr rådgivning innenfor

  • Dagslys
  • Innendørsbelysning
  • Utendørsbelysning
  • Veibelysning
  • Sykehusbelysning
  • Dynamiske og energibesparende belysningsanlegg
  • Intelligent belysning
  • Bæredyktighet
  • Bygningsdesign
  • Lysets innvirkning på menneskers helbred og læring

Kontakt oss hvis du vil vite mer