Project Description

Leietakerrådgivning

Fra behovsanalysen og forhandlingsfasen til igangkjøring sikrer vi at leietakerens interesser blir oppfylt ved valg av nye leieavtaler, ombygging eller renovering.

MOEs leietakerrådgivere er gode partnere ved forhandlingsbordet

MOEs leietakerrådgivere kan bistå fra tidlig behovsanalyse og budsjettering til innflytting og effektiv drift. Med stor teknisk erfaring og juridisk innsikt er vi en god partner å ha ved forhandlingsbordet. Vi er eksperter i effektive brukerprosesser, noe som resulterer i klare byggetekniske beskrivelser. Vi styrer leieleveranser som IT-utstyr, overvåker og sikrer at leietakere kan flytte inn i velfungerende lokaler fra dag 1.

Våre leietakerrådgivere har bred teknisk erfaring innen bygg og effektiv prosjektkommunikasjon. Vår tekniske kunnskap kombinert med vårt fokus på en god og klar prosess for alle interessenter bidrar til å skape effektive beslutningsprosesser og styre prosjektet i mål.

Leietakers behov står i sentrum for leietakerrådgivning i MOE

Leietakers behov og prioriteringer er sentrale i vår rådgiving. Under en typisk rådgivningsprosess vil behov og prioriteringer utvikle og forandre seg. Det krever en oppmerksom rådgiver som sikrer at beslutningsprosessene blir lettere og at endringer videreformidles effektivt. Basert på leietakers behov styrer vi prosjektet med spesielt fokus på økonomi og driftsoptimalisering.

Vi fokuserer på god kommunikasjon og klare prosesser slik at alle interessenter – inkludert sluttbrukerne – er godt informert og trygge gjennom hele prosessen fra behovsdekning til innflytting og drift.

Våre kunder

Våre kunder er ofte selskaper som ønsker å renovere / ombygge eller flytte. Vi er spesialister på kontor, kjøpesentre eller butikkjeder, i produksjonsfirmaer og rådgivningstjenester for offentlige kunder i administrasjonsbygninger.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Leiekontrakt
 • Behovsanalyse
 • Brukerengasjement
 • Teknisk beskrivelse
 • Økonomistyring
 • Bygningsanalyse
 • Interessentledelse og -kommunikasjon
 • Midlertidige tiltak i overgangsfaser
 • Koordinering av leieleveranser/flytteprosess
 • Avklaringsmøter og leiertilsyn
 • Overføring av forretning
 • Idriftsetting

Kontakt oss hvis du vil vite mer