Project Description

Kostnadsstyring

Det er mange faktorer som omhandler prising av byggeprosjekter og anleggsprosjekter, og det kan derfor være en utfordring å prissette riktig. Ved hjelp av våre verktøy, metoder og faglige innsikt kan MOE | Kostnadsstyring analysere komplekse sammenhenger og gi et kvalifisert bud for prising slik at budsjettene forblir på sporet.

Helt riktig prissetting

MOE | Kostnadsstyring har de nødvendige kompetansene til å identifisere eventuelle problemer og analysere hvordan de vil påvirke prisen og hvordan de kan håndteres. Det kan for eksempel være mulige feil og forsinkelser eller nye ønsker og krav som kommer inn i prosessen senere. Vi tilbyr kostnadsstyring som en egen tjeneste og vi har lenge brukt metodene på våre egne prosjekter.

Totaløkonomi er et viktig element når bærekraft er et tema, hvilket er tilfellet i de fleste moderne bygninger. Vi har lang erfaring med totaløkonomiske betraktninger, hvor man ser på bygget i hele dets levetid, slik at den etterfølgende drift tas med i de økonomiske overveielsene.

Benchmarking basert på egen kostnadsdatabase

For å kunne tilby den beste prissettingen har vi opparbeidet en kostnadsdatabase, hvor vi tar utgangspunkt i vår egen omfattende prosjektportefølje. Databasen gir oss et meget detaljert sammenligningsgrunnlag, slik at vi har de beste mulighetene for å vurdere forutsetningene for å estimere riktig pris. Vi identifiserer mulige problemer, og vi analyserer hvilken innvirkning de kan ha på prosjektkostnadene. Også med et øye for totaløkonomien.

Våre kunders mål i fokus

Våre kunder er både offentlige og private. Vi forplikter oss alltid til å gi våre kunder den beste servicen. I samarbeid med våre kunder fastlegger vi kundens mål, helt fra starten. Vi bruker ofte MOE`s andre kompetanser og sikrer de nødvendige løsninger og erfaringer for å oppnå kundens mål.

Våre kjernekompetanser er:

 • Økonomistyring
 • Økonomiske analyser
 • Byggeregnskap
 • Anskaffelsesstrategi
 • Endringsstyring
 • Risikostyring
 • Kostnadsdatabase
 • Value management
 • Totaløkonomi og følsomhetsanalyser
 • Benchmarking av designkriterier og omkostninger
 • Kalkulasjon med 3D mengeuttak (5D)
 • Indeksering, konjunktur og prisregulering
 • Kontraktsforhandlinger

Kontakt oss hvis du vil vite mer