Project Description

Konstruksjoner

MOE har stor ekspertise i alle typer konstruksjoner. Vi har vært med på å bygge alt fra spektakulære bygg som Den Blå Planet og Amager Bakke til boliger, sykehus og hovedkontorer til selskaper.

Vi gjør det virkelig

I vårt arbeid bruker vi det teoretiske grunnlaget til å utvikle byggbare prosjekter og få frem byggherrens ideer. Alltid med tanke på tid og økonomi. Vi skaper samspill mellom form og funksjon, arkitektur og ingeniørkunst i et samarbeid på tvers av tradisjonelle disipliner.

Vi har dyktige og erfarne folk innen konstruksjon på alle våre kontorer og opp til flere anerkjente statikere.

Innovativ sparringspartner

Vår store innsikt i bygningsfysikk og byggematerialer er grunnlaget for et hvert konstruksjonsprosjekt i MOE. Samtidig holder vi kontinuerlig fokus på prosjekters byggbarhet – både i forhold til konstruksjoner og kostnader.

Når vi involveres som en aktiv sparringspartner fra innledende designfase, kan vi foreslå alternative løsninger basert på vår tekniske innsikt. Her er kunnskap om funksjon og forståelse av arkitektur vesentlige parametere.

VDC og BIM spiller en betydelig større og viktig rolle innen konstruksjonsfaget. MOE tar aktivt del i utviklingen, da vi tydelig kan se gevinsten ved å benytte digitale verktøy. Vi er i hy grad med på å sette nye standarder, som kan illustreres ved at vi i 2015 vant en Tekla Global BIM Award for Amager Bakke.

Kunder

Våre kunder omfatter både private og offentlige instanser.

  • Murverk
  • Stålkonstruksjoner
  • Statiske beregninger
  • Byggesaksbehandling
  • Glas, plast og komposittmaterialer
  • Fundering
  • In-situ beton
  • Alle former for trekonstruksjoner og spesialister i massivtrekonstruksjoner
  • Fukttekniske beregninger
  • Fuktstyring i byggeprosessen

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Amager Bakke

Stålkonstruksjoner

Stål er et designmessig givende materiale som gjør det mulig å realisere dypt originale ideer. MOE vant Den Danske Stålprisen for Den Blå Planet i 2014 og Den Europeiske Stålprisen for Amager Bakke i 2017.

Betongkonstruksjoner

MOE har prosjektert betongkonstruksjoner til prosjekter i alle størrelser og former. Fra kraftverk og industribygninger til boliger og det in-situ støpte pandaanlegget i Zoologisk Hage.

Trekonstruksjoner

Tre som byggemateriale går frem og kommer opp i høyden. Spesielt de visuelle og bærekraftige egenskapene er i høy kurs. Vi har bl.a. sterke kompetanser innen massivtre som CLT, som muliggjør lange, lette og robuste elementer.

Murverk

Mur er en populær fasadeløsning, og der arkitektoniske uttrykket i moderne bygninger stiller spesielle krav til materialets styrke. Ofte adresserer man de statiske utfordringene for sent i prosessen. I MOE har vi ekspertisen til å veilede om riktig bruk av materialet.

Dynamikk

MOE kan utarbeide dynamiske analyser av bygnings-og anleggskonstruksjoner. Vi tilbyr rådgivning om svingningsdempende tiltak ved broer og i bygningsdeler som trapper og skorsteiner. Vi har også ekspertise innen jordskjelvsikring.