Project Description

Kollektivtrafikk

Vår rådgivning omfatter blant annet bussprioritering, terminaler, forplasser, stoppestedet osv. Vi jobber fra idèutvikling, gjennom analyser til skisse- og detaljprosjektering samt etterfølgende byggeledelse og tilsyn.

Offentlig transport nå og i fremtiden

En av våre spesielle kompetanser ligger i koblingen mellom kollektiv trafikk og annen trafikk. Vi arbeider for å skape et bedre samspill mellom offentlig transport og de andre transportformene. Dette gjelder for eksempel mellom sykkel og kollektiv transport, som er en av de viktigste formene for kombinasjonsreiser.

Vi har i tillegg lang erfaring med å analysere parametere omkring service og etterspørsel, for eksempel tidsforbruk og antall skift ved reiser til sentrale reisemål. Vi kan ytterligere yte rådgivning om transport for folk med spesielle behov.

Gjennom våre mange analyser har vi blant annet undersøkt følgende spørsmål

  • Hvordan får vi ned reisetiden for bussene uten at det går ut over øvrig trafikk?
  • Hvordan utformes trafikkarealene slik at de støtter kombinasjonsreiser mellom sykkel og kollektiv trafikk?
  • Hvilken effekt har initiativer rent faktisk hatt (før- / etteranalyser)?
  • Hvordan sikrer vi at signalstyrte veikryss optimaliseres for bussene?
  • Hvordan utformes stoppesteder, bus sluser, bussbaner, terminaler mv.?
  • Hvem sitter i bussene?
  • Hva er behovet for særskilt kjøring i den enkelte kommune, og hvordan kan den optimaliseres?

Kontakt oss hvis du vil vite mer