Project Description

Klimatilpasning

Den massive nedbørsmengden som har oppstått de siste årene er en betydelig samfunnsutfordring som skal løses. Heldigvis er regnvannet en ressurs hvis man klarer å utnytte potensialene. MOE står bake et stort antall prosjekter hvor regnvann enten er blitt benyttet estetisk eller gjenbrukt i fellesvaskerier og toaletter.

Nytt Sykehus Nordsjælland

I mange tilfeller klimasikrer man kun til en 10-års hendelse. Et sykehus om Nytt Sykehus Nordsjælland er en infrastrukturfunksjon som skal kunne fungere selv i en krisesituasjon. Hovedgangveien er derfor sikret til 100-års hendelser, mens øvrige arealer er sikret til 20-års hendelser.

Alt regnvann på det 30ha store området skal håndteres på terreng. En av løsningene er å grave grøfer hvor vannet benyttes rekreativt og blir et livgivende og helbredende tema. Vannet føres fra taket og ned i grøftene og strømmer inn i nyopprettede innsjøer og bekker. Herfra ledes vannet videre til de to nærliggende mottakere.

Byggherre Region hovedstaden
Arkitekt Herzog & de Meuron, Vilhelm Lauritzen
Ytelser Regn- og spillvannshåndtering inkludert konseptforslag, prosjektforslag, hovedprosjekt, anbudsmateriale, tilsyn og myndighetshåndtering, §3 dispensasjonsansøkning og innspill til kommunalplanstillegg og lokalplan.
Frederiksberg

Kunstgressbaner med dobbeltfunksjon

Frederiksberg er en av Nord-Europas tettest befolkede kommuner, og multifunksjonell bruk av arealene er høy prioritert.

Derfor skal seks naturgressbaner erstattes med seks kunstgressbaner, som samtidig fungeres for forsinkelsesbassenger. Denne løsningen gjør det mulig å holde opp til 24.000 m3 regnvann som lagres både over og under banene før de sendes videre til avløpssystemet.

Byggherre Frederiksberg Kommune
Arkitekt Niels Lützen Landskabsarkitekter
Ytelser Rådgivning

Mjølnerparken

Sikring mot regnskyll og gjenvinning av regnvann er blant de sentrale aspektene i helhetsplanen for Mjølnerparken, da beboerne har hatt en del problemer med oversvømmelser de siste årene. Ambisjonen er også at regnvannshåndtering skal bidra til å introdusere grønne elementer i det visuelle uttrykket som skal gi nytt liv til bebyggelsen.

På takene i bebyggelsen utføres felles takterrasser med mulighet for urbane hagearbeid. Vann fra takarealene føres via dreneringsrør til vanntanker, hvorfra vannet kan brukes i fellesvaskerier og til vanning av planter i bebyggelsen. I tilfelle større vannmengder enn det tankene rommer, føres regnvannet videre til andre LAR løsninger.

Mjølnerparken og Hothers plass ligger lavt i forhold til de nærliggende områdene. For å imøtekomme Københavns Kommunes klimasikringstiltak, er det i helhetsplanen tatt høyde for at området skal bidra til å håndtere de store regnvannsmengdene.

Byggherre Lejerbo
Arkitekt Karl Henning Sørensen arkitekter
Ytelser MOE leverer all ingeniørrådgivning på realiseringen av helhetsplanen og hermed også avløpsteknikk og klimasikring.