Project Description

Klimatilpasning & LAR

Det voldsomme nedbøret de siste årene viser at klimasikring må tas på alvor. Hos MOE ser vi på regnvannet som en ressurs som kan omdirigeres og benyttes i toaletter, fellesvaskerier og til forskjønnelse av bydeler.

Lokal anvendelse av Regnvann

Selv om det i gjennomsnitt ikke regner mer enn det gjorde tidligere, regner det mye kraftigere. Det går lengre tid mellom regnværet, men nedbøren faller i stedet i konsentrerte mengder. Tradisjonelt er de danske avløpssystemene langt fra tilpasset til å håndtere slike voldsomme vannmasser. Det er derfor behov for nye løsninger som kan beskytte mennesker, bygninger og natur mot de skadelige virkningene av den ekstreme nedbørsmengden.

Forkortelsen LAR står opprinnelig for Lokal Avledning av Regnvann, hvis formål er å lede vannet utenom kloakksystemet. Men hos MOE står A`en i like høy grad for anvendelse. Selv om regnvann ikke har drikkevannskvalitet kan det lett brukes til formål som tærer på vannressursene. Vi er for eksempel ofte med på å forsyne toaletter og fellesvaskerier med regnvann.

Regnvann kan også brukes til å dyrke et estetisk uttrykk der naturen trekkes inn i byen. Under kontrollerte forhold kan man også leke med regnvann.

Simulering av oversvømmelser og samarbeid med arkitekter

Vi bruker Mike Urban til å analysere funksjonaliteten til eksisterende avløpssystemer. Her kan vi identifisere problemområder og teste effekten av løsninger for å optimalisere avløpssystemet og beregne klimascenarier.

Dette er vanligvis kombinert med en terrengmodell i MIKE Flood som kan vurdere omfanget og karakteren av oversvømmelser i tilfelle overbelastning av avløpssystemet.

Ofte utvikler vi løsninger i samarbeid med arkitekter og landskapsarkitekter.

Kunder

Våre kunder omfatter både private og offentlige instanser.

Vår rådgivning omfatter bl.a.

 • Screening av matrikkelen
 • Kartlegging av risiko ved f.eks. skybrudd
 • Utarbeidelse av nødhjelpsplaner i tilfelle skader
 • Mike Flood beregninger
 • Infiltrasjonstest
 • Grunnvannsrefleksjoner
 • Offentlige søknader og – håndtering
 • Fritids-anvendelse av regnvann
 • Lokal anvendelse av regnvann
 • Sekundærvann
 • Faskiner

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Idrætsanlæg på Frederiksberg

Klimatilpasning og
ballbaner i ett

Frederiksberg er en av Nord-Europas mest tettbebygde kommune, og flerfunksjonelle løsninger er derfor høyt ettertraktet.