Project Description

Klimatilpasning og ballbaner i ett

Frederiksberg er en av Nord-Europas mest tettbebygde kommune, og flerfunksjonelle løsninger er derfor høyt ettertraktet.

Når det er trangt om plassen, må kreativ tenkning til. I Frederiksberg bidrar MOE til å gi et idrettsanlegg en viktig dobbelfunksjonalitet.

Seks naturlige gressbaner skal erstattes med seks kunstgressbaner, som samtidig fungerer som fordrøyningsbassenger. Med de klimaendringene som pågår er det behov for effektive klimatiltak.

Denne løsningen gjør det mulig å oppbevare opp til 24.000 m3 regnvann, som lagres både over og under banene før det føres ut til avløpssystemet.

24.000 m3

regnvann oppbevares både over og under banene før der føres ut til avløpssystemet.