Project Description

Jernbaner & Bybaner

Den kollektive trafikken rundt om i verden avhenger av at jernbaner, bybaner og t-baner fungerer. Når nye banestrekninger skal bygges eller det skal ombygges på de eksisterende strekningene, tilbyr vi rådgivning i alle faser av prosjektet.

Når trafikken skal kjøre på skinner

Jernbaner, bybaner og t-baner påvirker mange mennesker som er avhengige av kollektiv transport. Det kan gi store utfordringer hvis det ikke fungerer optimalt eller samsvarer med de seneste utviklingene. MOE | Bane tilbyr rådgivning og prosjektering ved ombygging og nye anlegg av stasjoner og jernbaner. Dessuten kan vi utføre myndighetskoordinering og utarbeidelse av anbudsmateriale – fra idé til tilbud.

Vi prosjekterer og er rådgivere om anleggsarbeid i forhold til el-systemer og trafikkinformasjonssystemer. Vi sikrer at teknikken og tilgangsmulighetene på stasjoner er aktuelle og funksjonelle. I tillegg fokuserer vi på tilgjengelighet på plattformer, inkludert handicaptilgang. For eksempel har vi kompetanse innen broer og tunneler som nettopp sikrer adgangsmuligheter til stasjoner.

Vi jobber tverrfaglig basert på et bredt kompetansefelt i MOE. Vi kan derfor tilby rådgivning om alt fra tidligere geotekniske undersøkelser, teknisk design av stasjoner, prosjektoppfølging, byggeledelse, fagtilsyn og jernbanesikkerhet i henhold til CSM-RA.

Tverrfaglig tilgang

MOE | Bane arbeider tverrfaglig med anlegg, miljø, arbeidsmiljø, konstruksjon og akustikk og støy på prosjektene, slik at vi kan sikre helhetlige løsninger.

Som byggherrerådgiver hjelper vi våre kunder med å finne de riktige løsningene. I disse tilfellene jobber vi tett med kunden som ressurspersoner. For eksempel som byggeleder og prosjekteringsleder ute på kundens adresse.

Som prosjekterende ingeniører jobber vi alltid i henhold til gjeldende normer, regler og standarder for bane, for eksempel den internasjonale normen TSI-PRM. Vi prosjekterer alltid i 3D der hvor det er mulig.

Kunder og samarbeidspartnere

Våre kunder er typisk offentlige i form av kommuner, statlige selskap og infrastrukturforvaltere som Banedanmark. Vi arbeider også for private entreprenører, andre rådgivere og utenlandske rådgivere som forsøker å komme inn på det danske markedet.

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen bl.a.:

 • Arealanskaffelser
 • Vurdering av virkning på miljø (VVM)
 • Jordhåndtering og jordlogistikk
 • Utførselsstrategi
 • Prosjektledelse
 • Drenering
 • Geotekniske undersøkelser
 • Byggherrerådgivning
 • Informasjonssystemer
 • Trafikkplanlegging
 • Teknisk design
 • Myndighetskontakt
 • Strømforsyning
 • Sikkerhet
 • Fagtilsyn

Kontakt oss hvis du vil vite mer