Project Description

IKT

I MOE anser vi IKT (Informasjon- og Kommunikasjons Teknologi) som et viktig innsatsområde når man under prosjekterings- og byggeprosesser vil skape bedre resultater ved å strømligne prosesser og sikre økt effektivitet. IKT benyttes samtidig til å tenke fremover for å forbedre den digitale levering.

Derfor benyttes IKT

Der er i stigende grad kommet flere fagområder inden for byggeriet, hvilket har medvirket til en forøget kompleksitet. Anvendelsen af IKT skal være med til styrke informationsudvekslingen og kommunikationen mellem de mange parter ved et byggeprojekt. IKT kan derfor få en afgørende betydning for, om ønsker, funktioner mm. bliver kommunikeret korrekt ud, så krav til kvalitet, tid og økonomi kan overholdes tilfredsstillende.

Der stilles i Danmark lovmæssige krav til anvendelsen af IKT på almene boligbyggerier, regionale byggerier og kommunale byggerier, hvis entreprisesummen anslås til min. 20 mio. kr. Ved statslige byggerier træder de lovmæssige IKT krav i kraft, allerede ved en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. Kravene gør sig yderligere gældende, hvis mindst 50% af et byggeri finansieres ved lån eller tilskud fra offentlig instans.

Vigtige fokusområder

Vores tilgang til arbejdet med IKT kan inddeles i følgende fire fokusområder:

Behovsanalyse
Ved benyttelsen af IKT er det vigtigt at begrænse sig for ikke at ”drukne” i overflødig data og informationer. Gennem dialog med byg- og driftsherre vil det være muligt at udarbejde en teoretisk afbildning af den kommende drift, hvor man finder de relevante fokusområder og deres væsentlige behov.

Organisering
For at strukturere arbejdet med IKT, hjælper vi med at oprette en IKT organisation, hvorigennem de relevante parter placeres. Dette skal gøres, så informationsstrømmene kan styres hensigtsmæssigt, og der ikke hersker tvivl om kommandovejene i samarbejdet.

Aftalegrundlag
I starten af et byggeprojekt er det væsentligt, at der skabes enighed mellem de involverede parter i projektet. Vi kan hjælpe med at udarbejde en IKT aftale med udgangspunkt i bygherres behov og ønsker. Aftalen består typisk af en ydelsesspecifikation med tilhørende tekniske specifikationer, som skal forhandles, indgås og anvendes gennem hele projektet.

Koordinering
Mange forskellige fagområder, kravstillinger osv. gør ofte IKT-arbejdet komplekst. IKT-møder er blandt de vigtige tiltag, vi er med til at facilitere. Her kan der foretages en tværfaglig koordinering af det digitale arbejde. Dette er nødvendigt for at kunne håndtere diverse tidsplaner, relaterede processer, uforudsete informationsbehov osv. Yderligere foretages der en opfølgning på overholdelsen af IKT aftalen, for at denne sikres vedligeholdt.

IKT infrastruktur
IKT infrastruktur omfatter bl.a. klassifikation, tegningsstandarder, dokumenthåndtering, og projektweb. Når man skal vælge de rette løsninger er ensartethed af afgørende betydning, hvis håndteringen af informationer skal kunne effektivisere projektet.

Kunder

Våre kunder omfatter både private og offentlige instanser.

Ydelser

  • IKT ledelse
  • IKT rådgivning
  • Behovsanalyse, aftaleudformning og forhandling
  • IKT-mødestyring
  • Organisering
  • Strukturering og styring af projektweb
  • Dokumenthåndtering og datastrukturering
  • Strukturering og styring af digital aflevering
  • Data migration (fra projektering til driftssystem)
  • Godkendelsesproces (projektgranskning og opfølgning på overholdelse af IKT-aftalen)

Kontakt oss hvis du vil vite mer