Project Description

Illustration: gpp arkitekter

Idriftsettelse

Vi leverer helhetlige løsninger i tett samarbeid med arkitekt, byggherre, driftsorganisasjon og entreprenører. På denne måten sikrer vi at alle funksjoner vurderes i konstruksjonen og koordineres hensiktsmessig.

Idriftsettelse skaper sammenheng

Idriftsettelse er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsprosess som både fokuserer på totaløkonomi og samspillet mellom installasjoner. Resultatet blir en energioptimalisert og velfungerende bygning, med fornøyde brukere og en mer motivert driftsorganisasjon.

Tradisjonelt vurderes anlegg og entrepriser i byggebransjen, hvor den enkelte leverandør sikrer at egne anlegg fungerer som de skal. Imidlertid blir anleggene mer og mer spesialiserte og det kreves spesielle kompetanser for sikre at det totale systemet av ventilasjon, kjøleanlegg, varmeanlegg og automatikk lever opp til de kravene som er satt til inneklima, energiforbruk etc.

Idriftsettelsesprosessen skaper sammenheng mellom alle de tekniske anleggene og entrepriser ved å involvere driftsorganisasjon, brukere, rådgivere, entreprenører og ved å utnytte de ressursene som allerede er i byggeprosessen. Idriftsettelsesprosessen gjør byggets krav målbare slik at det etter endt byggeprosess enkelt kan bekreftes at den korrekte ytelsen er levert.

Idriftsettelsesprosessen gir innspill til tidsplanleggingen. Vi sikrer at installasjoner etableres og ikke minst testes i riktig rekkefølge, og at de er operative i riktig til og i riktig rekkefølge.

Idriftsetting er med fra idé til avlevering

MOE Idriftsettelse er et team av kvalifiserte og innovative medarbeidere og spesialister med mange års erfaring med driftsetting og igangkjøring. Vi sikrer koordinering, samarbeid og sammenheng mellom de tekniske anleggene og entreprisene.

Vi deltar i hele prosessen fra konseptutvikling gjennom prosjekt til endelig avlevering og videre til drift og vedlikehold av bygningen. Dette sikrer byggherren et idriftsettelse-forløp som holder byggeprosessen på rett spor og sikrer optimal drift og funksjonalitet av bygningen og dens systemer.

Personalet som skal ha ansvar for drift og vedlikehold blir involvert og trent i vedlikeholdelsen av det spesifikke bygget for at de ønskede krav skal oppnås. Dette sikrer en optimal utnyttelse av bygningens funksjonalitet og fremtidssikrer det best mulige inneklimaet for brukerne.

Våre kunder

Vi har et variert kundebase som både dekker den private og offentlige sektor. Våre kunder er bl.a.

Region Hovedstaden, Region Midt, Region Nord, Novo Nordisk

DTU, Københavns Universitet, RUC, ATP,

Københavns Kommune, Kolding Kommune, Frederikssund Kommune, Tårnby Kommune og Gladsaxe Kommune.

Våre ytelser omfatter:

  • Oppstilling av målbare krav til bygget
  • Planlegging og koordinering av byggeaktiviteter
  • Grenseflatekoordinering
  • Inspeksjon av installasjoner
  • Test av anlegg
  • Trening av driftspersonale
  • Kapasitetstest
  • Avlevering

Kontakt oss hvis du vil vite mer