Project Description

Helse

I dagens helsebygninger går teknisk avanserte løsninger ofte hånd i hånd med et ønske om helbredende arkitektur som gir en målbar forskjell for helbredelse. En kombinasjon som stiller krav til ingeniørkunst, når estetikk og funksjonalitet skal balanseres og kostnadene skal holdes nede. Spesielt når de fysiske rammene også skal være fleksible og i forkant med fremtidige endringer og morgendagens medisintekniske utstyr.

Psykiatrisk Sykehus i Slagelse

Et psykiatrisk sykehus hvor det er tenkt på helbredende arkitektur, helt ned til den minste detalj. Bygningen på 44.000 kvm har plass til 190 pasienter fordelt på både allmennpsykiatrisk, rettspsykiatrisk og sikrede seksjoner.

Bygningen har vunnet den prestisjetunge MIPIM-prisen i kategorien “Best Healtcare Development”.

Byggherre Region Sjælland
Arkitekt Karlsson Arkitekter og Vilhelm Lauritzen Architects
Ytelser Prosjektering av konstruksjoner, akustikk, brann, geoteknikk og tilsyn.
Vejle Psykiatrisk Sygehus

Sykehusbygning etter OPP-modellen

Vejles nye psykiatriske sykehus er et av de første sykehusene som er bygget i et Offentlig-Privat Partnerskap (OPP).

Byggherre Region Syddanmark
Arkitekt Arkitema

DNV Gødstrup

Sykehuset er et av de største sykehusbyggene i Skandinavia. Bygget inneholder blant annet isotoplaboratorium og et sykehusapotek hvor MOE har vært rådgiver på renromsteknikk, samt en servicebygning med kjøkken, kjølesentral og sterilsentral.

Sykehuset utføres i energiklasse 2020 med aktive tiltak som ATES anlegg og solcelleanlegg.

Byggherre Region Midtjylland
Arkitekt Arkitema
Ytelser Prosjektering av alle vann-, ventilasjon- og tekniske løsninger – også i forbindelse med renrom og apotek, laboratorier og servicebygning. I tillegg ytes det prosjektledelse og rådgivning om inneklima, dagslys, bærekraft og energi.

Psykiatrien i Aalborg

Aalborg Psykiatriske Sykehus skal flyttes og på sikt bli en del av Nye Aalborg Universitetssykehus (NAU). Det totale psykiatriprosjektet anslås til ca. 30.000 m², som forventes prosjektert og utført i 3 faser.

MOE er ingeniør på fase 1, som utgjør ca. 11.700 m². Oppdraget omfatter også utarbeidelse av forslag til hovedstrukturplan for det samlede psykiatriske sykehuset, det vil si fase 2 og 3.

Byggherre Region Nordjylland
Arkitekt Friis og Moltke
Ytelser Totalrådgivning for fase 1 til og med programmering. Etter inngåelse av totalentreprisekontrakt yter MOE byggherrerådgivning inntil byggets avslutning i 2020. I tillegg yter MOE rådgivning om kostnadsstyring.