Project Description

Forsyning

Hvis energiproduksjonene skal omstilles til fornybar energi, må infrastrukturen kunne følge med. På fjernvarmeområdet gjør vi nettene fleksible i forhold til både dagens og fremtidige energikilder. Når vi optimaliserer energiinfrastrukturen bør løsningene også være attraktive om 30 år. Innsatsen krever både kompetanser innen forsyningsveier og vedlikehold av de eksisterende. MOE har lang erfaring med begge deler og har lenge bidratt til at danskene har varme i stuene.

Skejby forsyningsplaner

Utarbeidelse av en strategisk forsyningsplan over Skejbyområdet i Aarhus. Med utgangspunkt i en termismodell er det laget forskjellige modeller for hvordan nettet kan utformes, om trykknivået skal senkes fra et TN16 system til TN6.

Byggherre Affald Varme Aarhus
Ytelser Fjernvarmerådgivning og termismodell over 3.000 forbrukere
Fjernvarme

Strategisk og økonomisk fjernvarmeplanlegging

Et solid beslutningsgrunnlag for fremtidens fjernvarmeprosjekter.

Fjernvarmetunnel under Dybbølsbro

I forbindelse med utbyggingen av Kalvebod Brygge var det nødvendig å legge ned Københavns 100 år gamle og ikoniske kullbro, som blant annet er kjent fra Olsen Banden på Sporet. HOFOR har gjennom mange år benyttet den 240 meter lange broen til forsyning av fjernvarme- og kjøling, og nå var det behov for en ny forsyningsvei. Løsningen ble en tunnel som går under jernbanelinjen ved Dybbølsbro stasjon fra Kalvebod Brygge til Ingerslevsgade.

Betongtunnelen er 145 meter lang og har en diameter på 3 m. Prosjektet inneholdt også 2 stk. 8 m dype kamre.

Byggherre HOFOR
Ytelser Totalrådgivning i forbindelse med alle anleggsarbeid, prosjektering av tunnel og kamre, jernbanesikkerhet, samt rådgivningsytelser i forbindelse med forhandling og godkjennelser.

Transmisjonsledning under Korsør Havn

Ettersom SK Forsyning leverer fjernvarme i Halsskov, skal det etableres et fjernvarmeverk i Energipark Korsør og forbindelse mellom fjernvarmenettet i Korsør og det nye nettverket i Halsskov.

Det er derfor lagt en transmisjonsledning, et 200 m langt rør som går under Korsør Havn.

Byggherre SK Forsyning
Ytelser MOE har stått for hele anbudsprosessen etter å ha undersøkt de forskjellige mulighetene for sporet. Her falt valget på veien under havnen. I tillegg har vi utarbeidet leveringsbeskrivelse og tegninger over sporet, utført tilsyn og gjennomført sikkerhetskoordinering. .