Project Description

Facility Management

Faciliteter – Mennesker – Prosesser – Teknologi.

Vi skaper sammenhengen og sikrer en vellykket overgang fra bygg til drift.

Totaløkonomisk oversikt

Vi støtter kundens kjernevirksomhet gjennom et effektivt samarbeid og trimming av driftsorganisasjoners FM-strategier og prosesser. Vi sikrer at ny teknologi, FM-verktøy, BIM for FM og Big Data fører til nyttig informasjon. Vår tilgang sikrer totaløkonomisk oversikt og muliggjør smartere og raskere beslutninger hos både bygg- og driftsherre.

Tett samarbeid om de rette løsningene

MOE | Facility Management jobber tett sammen med byggherre, driftsorganisasjon, idriftsettelsen, arkitekt/ingeniør og entreprenør for å skape størst mulig totaløkonomisk verdi for byggherren. Vi er spesialister på å involvere relevante interessenter fra prosjekt- og driftsorganisasjonen, slik at det utvikles gode beslutningsgrunnlag, for eksempel bruk av FM-systemer.

Våre kunder

Våre kunder omfatter både private og offentlige instanser.

MOE | Facility Management tilbyr:

 • Analyse av bygningseiers behov for bruk av bygningsdata.
 • Prosjektgranskning av ”det driftsvennlige byggeprosjekt”.
 • Utarbeidelse av driftsrelevant standard IKT spesifikasjon for eiendommer.
 • Klargjøring og trimming av FM systemer til digital avlevering av D&V dokumentasjon fra entreprenørene.
 • Fra papir til BIM modell, digitalisering av bygninger.
 • Klargjøring av CAD tegning og BIM modeller til drift.
 • Screening, analyse, prekvalifisering, tilbud, innkjøp og implementering av FM systemer.
 • Utvikling av digitale FM forretningskonsepter ved kombinasjon av organisasjonsanalyser, driftsprosesser og it-kunnskap.
 • Utarbeidelse av eiendoms- og vedlikeholds strategier.
 • Analyse/Servicesjekk av eiendomsadministrasjonen til avdekning av effektiviseringspotensialer ved sentralisering av eiendomsadministrasjonen.
 • Optimalisering og simulering av forskjellige vedlikeholds-strategier for å nedbringe det samlede akutte og planlagte vedlikeholdsbudsjettet.
 • Utarbeidelse av benchmarking nøkkeltal.
 • Granskning av Service Level Agreements (SLA) og Key Performance Indicators (KPI).
 • Utarbeide ”digitalt landkort” over bygningsrelaterte systemer og prosessammenheng.
 • Utarbeidelse av FM Use-cases og Business-cases.
 • Kartlegging av driftsorganisasjoners arbeidsrutiner og prosesser.
 • Sparringspartner for alle drift- og vedlikeholdelses-relaterte emner hos kunden.

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Effektiv, energiriktig drift

MOE er driftsrådgiver for Sinatur Hotel og Konferanse.

Vi har kartlagt den bygningsmessige og tekniske tilstanden, digitalisert og standar-disert hotellenes plantegninger og imple-mentert et felles drifts- og vedlikeholdssystem (FM-system). Hensikten har vært å støtte hotellkjedens fokus på bærekraftig utvikling og skape effektiv, energibesparende drift.

Medvirkningsprosess
Valg av FM-system er en stor beslutning som kan ha mange avledede konsekvenser. MOE tilrettela et verksted blant alle interne interessenter ved starten av prosessen for å sikre et solid beslutningsgrunnlag med full støtte. Her ble alle ønsker, krav og behov avdekket. Vi fokuserte spesielt på hvilke data et digitalt drifts- og ved-likeholdssystem skal inneholde i dag, og hvordan vi kontinuerlig sikrer tilgang til oppdaterte data.

Spesifikke planer og gyldige budsjetter
Resultatet har vært å bygge en base av aktuelle og konkrete drifts- og vedlikeholdsplaner som kommuniserer driftsoppgavene visuelt og enkelt. Samtidig er det mulighet for å legge grunnleggende, gyldige driftsbudsjetter som kan overføres til kjedens eier.

Driftsrådgivning i MOE
Vår ambisjon er å støtte kundens kjernevirksomhet gjennom en trimming av driftsorganisasjonenes FM-strategier og prosesser. Vi sikrer at ny teknologi, FM-verktøy, BIM for FM og Big Data fører til mer nyttig informasjon og smartere og raskere beslutninger.