Project Description

Energiproduksjon

Energibehovet øker over hele verden, og det er nødvendig å utnytte de forskjellige ressursene optimalt. Dette er komplekse forhold som krever ekspertise fra erfarne fagspesialister og tverrfaglige helhetsløsninger.

MOE kan levere komplette tekniske løsninger på alle nivåer, og vi har lang erfaring med bærekraftige energikilder som avfall til energi, solvarmeanlegg og biomasseanlegg.

Amagerværket BIO4

BIO4 – Amagerverket

København har satt som mål å være verdens første CO2-nøytrale hovedstad. HOFOR, som leverer fjernvarme til over 500.000 av byens innbyggere, vil derfor omstille energiproduksjonen på Amagerverket fra kull til bærekraftig energi. Dette har ført til planene om en markant ombygging av verket, noe som innebærer en helt ny kraftverkblokk som skal bruke bærekraftig biomasse og dermed navnet BIO4.

Utover selve blokken omfatter BIO4-prosjektet nye administrasjons-, laboratorie-, lager-, transport- og verkstedsfasiliteter samt et nytt havneanlegg.

Byggherre HOFOR
Arkitekt Gottlieb Paludan Architects
Ytelser: Samtlige ingeniørfag på bygge- og anleggsarbeidene, byggeledelse og arbeidsmiljøkoordinering.
Amager Bakke

Amager Bakke

Københavns nye effektive avfallsforbrenningsanlegg med skibakke på toppen. Med sine 85 meter er Amager Bakke hovedstadens høyeste bygning. I tillegg il de berømte skiløypene er det gjort plass til en utsiktsplattform, et gatekjøkken og en klatrevegg på siden av bygningen.

Ingeniørarbeidet er blitt æret med en Tekla Global Award i 2015 og Den Europeiske Stålprisen i 2017.

Byggherre I/S Amager Ressourcecenter
Arkitekt: Bjarke Ingels Group
Ytelser Samtlige ingeniørfag på bygge- og anleggsarbeid, prosjekteringsledelse, byggeledelse og arbeidsmiljøkoordinering

Solvarmeanlegg

Vi har vært med på å oppføre fire solvarmeanlegg på Sjælland og Øerne og to i Jylland. Solvarme regnes som en av de mest klimavennlige energiformer, og flere steder står anleggene for opp til 20% av årsforbruket.

Byggherrer Diverse
Ytelser Fjernvarmerådgivning og ekspertise i solvarme

Biomasseanlegg

Vi har vært med på å bygge flere biomassefyrte varmeverk, fra “bar mark” til ferdig produksjonsanlegg.

Byggherrer Diverse
Ytelser Byggherrerådgivning, fjernvarmerådgivning, ekspertise i biomasse.

Herningværket

Med det nye røykgassanlegget kan Herningverket redusere forbruket av treflis og trepellets med tjue prosent og fortsatt levere like mye varme til Herning, Ikast og Sunds.

Byggherre Ørsted
Ytelser Ingeniørrådgivning på bygge- og anleggsarbeid, byggherrerådgivning og ekspertise innenfor maskin og prosess ved etablering av selve anlegget.
Foto Copyright Ørsted A/S