Project Description

Energi, Bæredyktighet & Inneklima

Våre bygninger kommer til å spille en større og større rolle i den grønne forandringen, og det kommer gradvis flere bevis på betydningen av et godt inneklima. I MOE er vi blant de ledende rådgivere innenfor bæredyktige konstruksjoner, hvor vi både er med på å sette nye standarder og skape innovative løsninger

Fremtidens bæredyktige konstruksjoner

I MOE er arbeidet med bæredyktighet preget av like deler entusiasme og systematikk. I den ene enden av spekteret lar vi kreativiteten løpe løpsk, når våre spesialister i samarbeid med forskningsmiljøene utvikler banebrytende metoder og ny kunnskap. Men vi er minst like skarpe på systematisk implementering av bæredyktighet i byggeprosjekter og på å sikre en god totaløkonomi via lavere driftskostnader. Vi er derfor også sterke på rådgivning og revisjon innenfor sertifiseringsordninger som DGNB, LEED og BREEAM.

Vi jobber målrettet med å være arkitektens foretrukne partner i tidlig designfase, da vi vet at avgjørende beslutninger blir gjort her. Vår innovasjonsenhet MOE | BuildingDesign står f.eks. bak utviklingen av et helt nytt simuleringsverktøy som gjør det mulig å kaste et blikk på arkitektens tegninger og utforske et hav av muligheter for å sikre et optimalt inneklima og et minimalt energiforbruk.

Vi jobber med spesialutviklede BIM verktøy og skaper intelligente bygningsdesign

I MOE ser vi bæredyktighet i et helhetlig perspektiv, hvor mange faglige perspektiver skal være involvert i et kreativt samspill. Selv om bygningsreglene skal overholdes og godt dokumenterte løsninger bør brukes, er det viktig å ikke falle inn i One Size fits all- fellen. Ikke minst når estetikk, funksjonalitet og økonomi skal opp på et høyere nivå.

Derfor fokuserer vi også på tidlig designfase, hvor vi kan bidra med verdifulle innspill til idèutviklingen. Her bruker vi BIM og spesialutviklede verktøy for å skape effektive og intelligente bygningsdesign. Dette kan du se mer om på buildingdesign.moe.dk.

Vores kunder

Våre kunder omfatter både private og offentlige instanser.

Vi tilbyr rådgivning innenfor:

 • BREEAM
 • Byvindmøller
 • Dagslysberegninger
 • DGNB
 • Energiberegninger
 • Energirenoveringer
 • Grunnvannkjøling og ATES-anlegg
 • Inneklima og inneklimamålinger
 • Jordvarme- og varmepumpesystemer
 • Lavenergibygg
 • LCA (livssyklusanalyser)
 • LEED
 • Passivhus
 • Solceller og solvarme
 • Totaløkonomi og LCC

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Total Domicil

Kontormiljøer i særklasse

Det nye Maersk domicil på Amerika Plass er et ambisiøst bud på fysiske rammer som støtter medarbeidertilfredsheten.

Byggherre Maersk
Arkitekt PLH Arkitekter

Vi setter nye standarder

Ambisjonene for bærekraft i byggebransjen stiller lø-pende krav til bedre metoder og merkingsordninger som kan gjøre innsatsen synlig. MOE deltar aktivt i utviklingen av retningslinjene for bransjen.