Project Description

El-installationer

MOE rådgiver om alle typer elektriske bygningsinstallasjoner, veibelysningsanlegg og spesialløsninger til energi & industrisektoren.Bæredyktighet er et viktig fokuspunkt og vi har ekspertise i energioptimalisering og fornybare energikilder som solcelleanlegg.

El-installasjoner

Våre medarbeidere har bred erfaring med bygningsinstallasjoner, og vi har en rekke spesialister med spesiell kompetanse innen smalere kompetanseområder som branntekniske anlegg og lysdesign. Dette gjør at vi kan knytte kompetent bemanning hele veien gjennom ethvert prosjekt. Samtidig kan vi involvere svært spesialiserte kompetanser fra resten av selskapet hvis oppgaven krever det.

Spesialisert i 3D- prosjektering

Installasjonstunge prosjekter prosjekteres typisk i 3D, hvor konflikter mellom bygningsdelene avklares under prosjekteringsfasen i stedet for på byggeplass. Dette sikrer at prosjektet er godt koordinert og byggbart fra start til slutt.

Vi forstår hele prosessen i samarbeid med kunden, fra tidlig fase med valg av disposisjoner, anleggsoppbygninger, budsjetter, innkjøp, myndighetsbehandlinger, prosjektoppfølging, tilsyn, levering, etc.

Våre kunder

Vi løser oppgaver for kunder i alle sektorer og våre prosjekter spenner fra hovedkontor, kontorbygg og flyplasser til flere prosjekter på energi og industriområdet.

Ytelser

 • El-installasjoner til bygninger
 • Forsynings-/tavleanlegg
 • Lysdesign og optisk inneklima.
 • Veibelysningsanlegg
 • Bygningsautomasjon – IBI
 • IT-installasjoner
 • Lav- og mellomspenningsanlegg
 • Sikkerhetssanlegg: ABA, ADK, ARS, AIA, ITV
 • SRO-CTS-anlegg
 • ATEX
 • Maskinanlegg
 • Renrom / laboratorier
 • Brannsikringsanlegg
 • Energinøytralitet
 • Solcelleanlegg
 • Flyplasstekniske og havnetekniske anlegg
 • Energioptimalisering på eksisterende installasjoner
 • Installasjoner til energiproduksjonsanlegg
 • Nød- og reserveforsyning til kritiske installasjoner

Kontakt oss hvis du vil vite mer