Project Description

Byutvikling

Nye bebyggelser kommer frem i byens periferi eller til erstatning for slitte næringsområder. Noen steder bygges det helt nye byer på bar mark. Vi skaper grunnlaget for utviklingen ved å kombinere ekspertise i byggeplanlegging med et brent kompetansefelt innenfor konstruksjon, infrastruktur, miljø og bærekraft. Dette inkluderer byggemodning som gjør områder egnet for bebyggelse.

Kontakt oss hvis du vil vite mer

CBS Campus

Målet er å skape en hovedplan for området mellom Fasanvej Stasjon og Solbjerg Plass, som skal være til nytte for studenter, medarbeidere samt byens borgere og brukere. I hovedplanen planlegges etablering av totalt 33.000 m2 fordelt på 5 karakteristiske bygninger. I tillegg arbeider hovedplanen i høy grad med livet mellom bygninger og totalt fire sentrale byområder.

Frederiksberg er en av Danmarks tettest befolkede kommuner, og det er svært mange syklister da sykkelen er studenters foretrukne transportmiddel. Planen legger derfor vekt på tilgjengelighet for de lette trafikanter, inkludert syklister.

Byggherre Copenhagen Business School
Arkitekt C.F. Møller
Ytelser Byplanlegging, geoteknikk, sykkeltrafikk, klimatilpasning, anlegg + diverse

Byggemodning av Nordhavnen, Århusgadekvarteret

Infrastrukturen består av 42 km forsyningsledninger, 130 m spuntkanal, en veibro i betong og en gangbro i stål samt 5 ha veier og plasser.

Byggherre By & Havn I/S
Arkitekt COBE, Sleth, Thing & Brandt Landskab
Ytelser MOE har vært ansvarlig for totalrådgivning med prosjekteringsledelse, hovedprosjekt, miljøundersøkelser, geotekniske undersøkelser og fagtilsyn. En 3D-modell har blitt brukt til geometrisk prosjektering.

Esbjerg Strand

Esbjerg Strand vil et nytt byområde med marina være sentrum for maritime fritidsaktiviteter i fremtiden. Utover de nye rammene for seiling, vil det også bli etablert ro- og kajakfasiliteter, badeanlegg, klubbhus, en havneskole samt nye byområder og utfluktssteder.

Visjonen er at Esbjerg Strand skal romme et nytt høyt profilert næringsområde med mulighet for kontorbygninger i nær kontakt med hav og havn.

Byggherre Esbjerg Kommune
Ytelser Byggherrerådgivning