Project Description

Bygningsautomasjon

Vi tilbyr rådgivning og prosjektering på alle typer automatikksystemer. Inkludert CTS og KNX. Vi har lang erfaring og et bredt kjennskap til den tekniske utviklingen og kan derfor rådgive om det optimale systemvalget.

Intelligente bygninger

Når automasjon fungerer optimalt blir bygningen til en intelligent og selvregulerende organisme. Ønsket inneklima og belysning identifiseres og oppfylles automatisk mens energiforbruket holdes så lavt som mulig. Det er et komplekst samspill mellom mange faktorer og det krever sterke kompetanser hvis man skal velge og designe den riktige og mest økonomisk fordelaktige løsningen.

MOE har både ekspertise i systemer spesielt til bygningsautomasjon og tverrfaglige kompetanser som sikrer optimal sammenheng mellom komponentene.

Fokus på drift

Ved prosjektering av BMS anlegg og automatikksystemer søker vi alltid å tilpasse utformingen med tanke på bygningens driftorganisasjon, siden systemene til sist er ”driftens verktøy”.

Vi utfører teknisk tilsyn med automatikkanlegg på et høyt spesialisert nivå, og våre medarbeidere har tverrfaglig innsikt i alle former for tekniske anlegg som brukes i bygninger.

Vi deltar i planlegging og gjennomføring av systemintegrasjon mellom forskjellige tekniske anlegg som skal samhandle i større generelle systemer.

Vi er medlem av ledende tekniske organisasjoner og bidrar til utvikling av byggestandarder.

Kunder

Vi jobber for alle typer kunder, da våre prosjekter spenner fra firmakontorer og undervisningsfasiliteter til sykehus og kulturbygg. Vår rådgivning omfatter ikke bare nybygg, men også implementering av nye og moderne løsninger til eldre bygninger og optimalisering av eksisterende automatikksystemer.

Ytelser

  • Prosjektering av automatikksystemer
  • Systemintegrasjon
  • Rådgivning om systemvalg

Kontakt oss hvis du vil vite mer