Project Description

Byggherrerådgivning

Vi rådgir byggherre innen for alt som kan imøtekomme prosjektets behov, styrke byggherres resultater og skape verdi på kort og lang sikt.

Byggherrerådgiver med høy faglighet

Vi har lang erfaring med bygg i både prosjektutviklings-, prosjekterings-, utførelses-, og driftsfasen. Vi har sterke relasjoner på tvers av bransjen og en bred innsikt som sikrer god dømmekraft.

De fleste bygg er i dag preget av klare kvalitetskrav og skarpe budsjetter og tidsplaner – som ofte endres flere ganger i løpet av prosessen. Vi legger vekt på å møte behovene som oppstår; vi formidler ting lett og sikrer et godt samarbeid mellom alle prosjektets interessenter.

Vi er byggherrens representant

Vi legger vekt på en løpende behovsdekning, slik at prioriteringer er klare og beslutningsprosessen blir lettere. Basert på byggherrens behov sikrer vi en håndfast prosjektstyring med fokus på økonomi- og risikostyring, budsjettering, arbeidsmiljøkoordinering og driftsoptimalisering.

Vi har fokus på god kommunikasjon og klare prosesser, spesielt når vi representerer byggherre over for myndigheter, samarbeidspartnere, kommende leietakere/kjøpere og naboer til prosjektet. Vi er spesielt oppmerksomme på å støtte byggherre i forbindelse med rapportering, styregrupper etc.

MOEs flate struktur og åpendør-kultur gir korte beslutningsveier og rask reaksjonstid. Vi jobber tett med våre fagfolk innen konstruksjoner, el, VVS etc. og vi kan alltid få støtte fra våre kolleger som har spesialisert kunnskap på områder som brann, geoteknikk, akustikk, klimasikring, infrastruktur, byutvikling mm.

Våre kunder

Våre byggherrer kommer både fra private og offentlige aktører i inn- og utland.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Investeringsstrategi
 • Prosjektutvikling og planlegging
 • Myndighetsbehandling
 • Leierådgivning
 • Anbudsprosesser
 • Prosjektering
 • Granskning
 • Facility management og digitalisering
 • Prosjektkommunikasjon
 • Tilsyn
 • Kontraktstyring
 • Risikostyring
 • Cost management
 • Interessentledelse
 • Evaluering

Kontakt oss hvis du vil vite mer