Project Description

Brokonstruksjoner

I MOE jobber vi med alle aspekter innen brobygging og yter rådgivning i hele broens livssyklus, fra den første planleggingen av prosjektet til prosjektering og utførelse samt i forbindelse med drift og vedlikehold.

Kompetent brorådgivning

MOE yter kompetent og engasjert rådgivning basert på en kombinasjon av solid broteknisk erfaring og et høyt faglig nivå. Vi jobber med alle typer brokonstruksjoner – nye som eksisterende – og har et bredt spekter av referanser på vei, jernbane, sykkel-og gangbroer.

Våre oppgaver strekker seg fra små rørunderføringer og faunapassasjer til store tverrfaglige prosjekter, hvor de klassiske brodisipliner kombineres med våre relaterte rådgivningsytelser innen baneteknikk, trafikkplanlegging, trafikksikkerhet, miljørådgivning, klimatilpasning, geoteknikk, byggeledelse og byggherrerådgivning. Vi er et høyt spesialisert team av engasjerte rådgivere som dekker hele spekteret innen brorådgivning. Vi kan løse alle typer broprosjekter i betong, stål, kompositt, tre og glassfiber, og vi streber alltid for å være oppdatert om den nyeste kunnskapen og trender innenfor brofaget. Alle i teamet forstår de tekniske aspektene ved prosjektene, kundens suksesskriterier og rammeverket for prosjektet.

Innovative arbeidsmetoder

MOE er en innovativ brorådgiver som vil være fremst i feltet. Vi bruker den nyeste og mest avanserte teknologien til å skape unike broer, designe de mest kostnadseffektive konstruksjoner og oppnå en optimalisert designprosess. Vi vil være ledende innen 3D-prosjektering av broer, og vi jobber med en parameterstyrt designprosess fra de første innledende geometrimodeller til ferdig prosjekt. Dette gjør det mulig å løpende implementere alle former for geometriske endringer til prosjektet.

Sterke kunderelasjoner

Våre kunder omfatter Banedanmark, Veidirektoratet, kommuner, arkitekter samt danske og utenlandske entreprenører og eiendomsutviklere. Vi legger vekt på å skape varige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere via et tett og konstruktivt samarbeid. I fellesskap fastlegges prosjektets suksesskriterier i forhold til økonomi, funksjon, estetikk, drift og vedlikehold, for å oppnå et verdiskapende brodesign til avtalt tid, kvalitet og budsjett.

Vi yter rådgivning innenfor følgende områder:

  • Fagtilsyn
  • Byggeledelse
  • Drift og vedlikehold
  • Generell og særettersyn av eksisterende broer
  • Overvåkning og materialeteknologi
  • Bæreevneberegning og forsterkning
  • Reparasjon

Kontakt oss hvis du vil vite mer