Project Description

Brannrådgivning

En branningeniørskaper konstruksjons- og sikkerhetstiltak som ligger ubemerket i dvale i bygninger og venter på at en ekstrem hendelse kan oppstå. Brannforskning, teknologi og ingeniørkunst bidrar til å sikre rømningsveier, beredskapets innsats og verdisikring.

Vi skaper branntekniske løsninger og følger med utviklingen

MOE Brann deltar i hele prosjektets syklus – fra de første ideene og konseptene skapes og hele veien til bygget tas i bruk. Med konstante endringer og renoveringer i konstruksjonen og bygning, bistår MOE brann i driftsfasen. Vi har spesialisert oss på å forenkle bruken av bygninger og myndighetsprosessen, slik at brannsikring oppleves som trygghetsskapende.

Vi gjør branntekniske løsninger byggbare og utvikler dem i dialog med kunden basert på et sterkt brannfaglig fundament. MOE Brann har høyt kvalifiserte brannrådgivere som både har praktisk og teoretisk erfaring.

Fremtidens brannrådgivning

Utviklingen innen brannsikkerhet drives fremover av en rekke forskjellige internasjonale trender. En av dem foregår i arkitekturen, som kontinuerlig skaper større og mer spektakulære former og ofte designes i innovative byggematerialer. En annen trend er at stadig flere mennesker flytter mot byene, noe som gir økt tetthet. Derfor ser man ofte at det bygges i høyden. En tredje er at det skjer en profesjonalisering av brannrådgiverens rolle, hvor sertifisering er nødvendig for brannrådgiveren. Flere trender er: Tre er for eksempel et etterspurt byggemateriale, solceller på tak, elbiler i p-kjellere, fasader med hulrom, underjordiske anlegg og mye annet. Dette inkluderer et offentlig redningsberedskap som skal levere en effektiv og stadig billigere brannslukning.

Samtidig er byggebransjen i stadig forandring, hvor flere innovative prosesser foregår samtidig – for eksempel bæredyktighet, økonomi, digitalisering og arkitektonisk kvalitet. Det er branningeniørens rolle å forstå, forutse og reagere på fremskrittene innovasjonen bringer samt å sikre at prosjektets brannstrategi opprettholdes uten å gå på bekostning av sikkerheten.

Vi sikrer fremtiden behov for kunnskap og utvikling gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Her er vi blant annet med på å utdanne fremtidens brannrådgivere ved å være veiledere på brannfag og brannfaglige avgangsprosjekter.

Vi tilbyr faglig klassifisert brannrådgivning og innovative tekniske løsninger som møter morgendagens branntekniske behov.

De beste branntekniske løsningene finnes i samarbeid

Kundens behov er utgangspunktet i enhver oppgave for MOE Brann. Brannrådgivning er en kreativ prosess med et høy dialognivå. Det er ikke bare en ”riktig løsning” men flere ”veier å gå” når et ønsket sikkerhetsnivå skal oppnås. Et prosjekt med MOE som brannrådgiver starter derfor alltid med et kundemøte, hvor forventninger avklares. Når oppgaven er tydelig definert kan arbeidet begynne.

En av styrkene i MOE Brann er den brede sammensetningen av både erfaring og faglighet. Våre rådgivere har bl.a. erfaring som aktivt innsatspersonale og flere har installasjonsbakgrunn. Ytterligere har flere representert myndigheter på både kommunalt og statlig nivå, og vi har lang erfaring med funksjonsbasert konstruksjoner og med både danske og internasjonale regler, standarder og veiledninger. Basert på disse erfaringene utarbeider vi kreative og spesialdesignede løsninger og kan fortelle hvilke muligheter og konsekvenser det er ved forskjellige detaljløsninger.

Brannrådgivning baserer seg på viljen til å finne de rette løsningene, og det krever innsikt, erfaring og timing for å rådgive om hvilken tilstand et prosjekt ligger i.

Vi brannsikrer bygninger, alt fra boliger til industri

MOE Brann rådgiver arkitekter, entreprenører, utviklere, investorer, kommuner, regioner, myndigheter, byggevareprodusenter og mange flere. Vi rådgiver i Danmark, Skandinavia og internasjonalt har MOE Brann et inngående kjennskap til internasjonalt anerkjente standarder, retningslinjer og anbefalinger som for eksempel NFPA, FM-Global og IBC.

MOE Brann`s rådgivning er tilgjengelig for hele bygningspaletten, som kontorer, garasjer, kunstbygg, undervisningsrom, SFO, dagsentre, butikker, møterom, kinoer, idrettshaller, kirker, teatre, kjøpesentre, konsertsaler, flyplasser og utstillingslokaler. Også de mer enkle bygg som rekkehus og ungdomshus, eller større leiligheter og høyhus som har blitt en del av MOE Brann`s kjerneytelser. Til slutt yter MOE | Brann også brannrådgivning på for eksempel hoteller, sovesaler, sykehus, sykehjem, fengsler, barnehager, daghjem og for industrien.

MOE Brann rådgiver om:

 • Brannstrategier / Brannteknisk Redegjørelser
 • Branntekniske analyser
 • Brannsimulering m. CFD (Computational Fluid Dynamics)
 • Personflow analyser / Pedestrian flow analysis m. STEPS og PathFinder
 • Evakueringssimuleringer
 • Heiskapasitetsanalyser
 • Risikoanalyser
 • Konstruksjonsbranntekniske analyser
 • Branntekniske installasjoner
 • Innsatstekniske forhold
 • Brannteknisk drift, kontroll og vedlikehold
 • Evakueringsplaner
 • Plassfordelingsplaner
 • Drifts- Kontroll- og vedlikeholdsplaner
 • Tredjepartskontroll
 • Kontakt, dialog med myndigheter og andre involverte parter
 • Rådgivning om regler, bestemmelser og forskrifter
 • Kurs i brannsikkerhet
 • Planlegging og overvåkning av branntest

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Brannrådgivning industri

Vi tilbyr også brannrådgivning for industri

Sikringsrådgivning MOE Rådgivende Ingeniører

Sikkerhetsrådgivning

Sikkerhetsrådgivning til både private og offentlige