Project Description

Biomasse

Bruk av biomasse i energiproduksjon er en viktig faktor for å oppfylle Danmarks satsing på å redusere CO2-utslipp. MOE har deltatt i utførelsen av en rekke boimassefyrte verk – både halm, flis og trepellets.

Bæredyktig biomasse

Bruk av bioamasse reduserer behovet for import av fossile brensler og øker fremtidig forsyningssikkerhet. MOE er spesialisert innen planlegging og prosjektering av halm- og flisfyrte fyringsanlegg. Vi er i mange tilfeller involvert i bygging av biomasseanlegg fra bar mark til ferdig produksjonsanlegg.

Vi rådgiver også om maskin og prosessaspekter som etablering av røykgasskondenseringsanlegg, som sikrer optimal utnyttelse av ressursene.

Til slutt har MOE mer enn 85 års erfaring som ingeniør innen bygg og anlegg ved oppføring av kraftverk i alle størrelser. En rolle vi blant annet har på den siste utvidelsen av Amagerverket med en ny blokk til biomasse, hvilket skal sikre omstillingen av verket fra kul til bærekraftig energi.

Arbeidsmetoder

MOE deltar i hele prosessen. Vi utarbeider myndighetssøknader, leverer maskin- og bygningsanlegg samt rådgiver frem til suksessfull driftsetting og overtakelse av anlegget.

Kunder

MOE har rådgivet om oppføring og ombygging av biomasseanlegg for både små og store forsyningsselskap over hele landet.

MOE tilbyr:

  • Planlegging og prosjektering av energiproduserende anlegg fra trepellets, flis, halm etc.
  • Myndighetsbehandling i forhold til plan-, miljø- og varmeforsyningslover
  • Prosjektering og levering av bygninger og maskinleveranser
  • Byggeledelse, fagtilsyn og avlevering
  • Transport og oppbevaring av biomasse
  • Teknisk bistand ved overtagelse av anlegg
  • Brann, sikring og ATEX
  • Anbud kontrahering og avlevering
  • Maskin og prosess-kompetanse

Kontakt oss hvis du vil vite mer