Project Description

BIM & VDC

Det digitale bygget er kommet for å bli og MOE er med i fronten med kompetanser innen alle aspekter av BIM. Vi sikrer en god kommunikasjonsplattform i den digitale sfære og effektiv bruk av modeller og data.

Fra 3D til XD

En Bygnings Informasjons Modell (BIM) er en 3D modell som inneholder informasjon. Det kan være både visuell geometri og data som beskriver geometrien. MOE kan skape BIM modeller med alle nivåer av informasjon, og vi ser en bevegelse fra 3D til en fremtid med XD, der flere dimensjoner kontinuerlig integreres i modellene.

Verdien av BIM & VDC
Virtuelle bygningsmodeller og 3D-prosjektering er i seg selv et område hvor vi lenge har brukt de mange fordelene. Ikke minst ved særpreget arkitektur, installasjonstunge bygg og generelt sett prosjekter med mange grenseflater.

Med 4D er tidsaspektet kommet med. Byggetakten blir visualisert, noe som gir langt bedre muligheter for planlegging og koordinering av oppføringen. I tillegg kommer 5D, hvor mengeuttrekk og prislister blir enda et informasjonslag som kan danne grunnlag for mer eksakte mengder og priser, og dermed føre til merkbare besparelser.

I tillegg kan driftsvennlighet visualiseres gjennom felles modeller, hvor driftsorganisasjoners behov kan vises. Det kan for eksempel være plass rundt de enkelte arbeidsområdene og transportveier og verktøy i bygningen.

Med hensyn til bærekraft gir modellene også mulighet til å simulere, analysere og optimalisere byggeprosjektet i forhold til for eksempel energi, inneklima, ventilasjon, lysintensitet og støy.

Bruker hele verktøykassen

MOE arbeider med flere verktøy innen BIM og VDC. Vi bruker flere av de største leverandørene av programmer, som AutoCad, Revit, Civil 3D og Tekla. Vi bruker flere programmer samtidig for å sikre best mulig kvalitet, og vi tillater oss ikke å diktere av programvarebegrensninger. Vi kan benytte open source formater og enkelt håndtere samarbeid med låste forutsetninger i BIM.

Vi benytter alminnelig og visuell programmering for å løse problemer. Verktøy som Grasshopper og Dynamo er til stor hjelp i hverdagen for å løse både enkle og komplekse problemstillinger på konkrete prosjekter og til utvikling. I tillegg utdanner vi løpende våre prosjektledere i å bruke visualiseringsverktøy som Solibri og NavisWorks.

Tid, pris og kvalitet

BIM og VDC har lenge spilt en rolle på byggeprosjekter med avansert geometri. Vi har i den forbindelse kunne løse utfordringer på spektakulære bygg som Den Blå Planet og Amager Bakke, og ved installasjonstunge laboratoriebygninger og sykehus.

Men vi kan også se at mange av våre kunder kan dra nytte av de digitale verktøyene i mer tradisjonelle bygg, når detaljnivået i modellene blir så høyt at det erstatter de vanlige 2D-tegningene. Ved produksjon av elementene får man mye lettere identifisert og løst problemene man ellers ville stått med på byggeplassen. Samtidig kan alle aktører lettere planlegge arbeidet når bygget visualiseres. Et høyt detaljnivå fører også til mer eksakte mengder og spesifikke priser, hvilket kan resultere i et billigere prosjekt.

Kjøpesentre er et av våre kjerneområder og et godt eksempel på et felt med dynamiske byggeprosesser, hvor modellene er høyt verdsatt. Vi kjenner de overordnede rammene, men vi designer også mens det bygges da utformingen av leieavtaler foregår samtidig. BIM gjør det langt lettere å tilpasse seg de skiftende omstendighetene og visualisere løsninger over for byggets parter, byggherren og mulige leietakere.

Ytelser

 • Modellering av bygninger og anlegg, for eksempel konstruksjoner, VVS, Ventilasjon, veier og EL
 • BIM koordinering av prosjekter
 • Rådgivning vedr. bruk av modeller som effektivt kommunikasjonsverktøy
 • Virtuelt samarbeid omkring løsningsvalg som gir et totaløkonomisk, driftsvennlig og bæredyktig godt bygg
 • Generell kontroll av BIM modeller iht. standarder
 • Behovsfastleggelse av innhold i 3D modeller for optimalisering av tid/økonomi
 • Kollisjons- og konsistenskontroll av modeller
 • Mengdeuttrekk, 4D (tidsplan) og 5D (økonomi)
 • 6D (drift), hvor driftsinformasjoner, bygningsdeler og nivåer er knyttet sammen
 • Rådgivning vedr. modellbruk i forbindelse med bæredyktighet
 • Utvikling av BIM verktøy, i samarbeid med forretningsenheter
 • Håndtering av modelldata
 • Formidling av produkt, data, simulering og analyser
 • Optimalisering av BIM prosesser via. kurs og foredrag
 • BIM Teknisk Revisjon – faglig og byggeteknisk vurdering av modellers kvalitet og byggbarhet og driftsvennlighet

Kontakt oss hvis du vil vite mer

BIM på "Krystallen"

BIM Teknisk Revisjon

BIM Teknisk Revisjon er vår måte å definere en gjennomgang av det materialet som er utarbeidet på et prosjekt på det gitte tidspunktet. Du vil IKKE motta en 100-siders rapport om kollisjoner og annen informasjon du ikke kan forutse. Du får en rapport som fremhever og beskriver der viktigste på en forståelig måte. Vi veileder og rådgir.

Utdannelse

I MOE utdanner vi løpende våre medarbeidere i bruk av de digitale verktøy. Våt interne utdanningssystem, MOE Akademi, har kurs i Autocad, Revit, Tekla, Civil 3D og Power Civil. I alle tilfeller, hvor det er relevant, deltar nye medarbeidere også på et introduksjonskurs i BIM.

IKT

Vi rådgiver om IKT generelt og leverer IKT-ledelse gjennom hele prosjekteringsforløpet. En god IKT ledelse er med på å sikre en optimal utnyttelse av BIM og at byggherrens krav til IKT-avtalen overholdes.

Krystallen

”Krystallen” er også en BIM-suksess

Spæncom og MOE kan se tilbake på et vellykket samarbeid i den digitale sfæren. Felles bruk av BIM-modellen ga A/S Rødovre Centrum et raskere og billigere bygg av høy kvalitet.