Project Description

Baner

Jernbaner utgjør en viktig del av offentlig transport, og bybaner blir stadig viktigere. MOE har kompetanse og erfaring på begge områder. Vi rådgiver både ved nye anlegg og ombygging og har blant annet ekspertise innenfor el-systemer, tilgangsforhold og trafikkinformasjonssystemer.

Stasjonsombygninger på Ringsted-Femern strekningen

Prosjektet omfatter ombygging av seks stasjoner på strekningen inkludert etablering av nye gangbroer på fem av stasjonene. Stasjonene ombygges da banen oppgraderes til en høyhastighetsbane. All prosjektering utføres således i henhold til krav til hastigheter på opp til 200 km/t.

Byggherre Banedanmark
Ytelser Prosjektering av plattformer, gangbroer og forplasser. Prosjektet omfatter også forvaltning og vedlikehold av byggeplass og tilknyttede aktiviteter i løpet av kontraktsperioden, for eksempel arbeidsmiljø og sikkerhet, inkludert jernbanesikkerhet, midlertidig trafikkomlegginger, jordbunnsforvaltning, midlertidige konstruksjoner, BPU mv.

Vinge Stasjon

MOE foretok planlegging og fagprosjektledelse for baneteknikk av programfasen i tett samarbeid med Banedanmark (BDK), DSB og Frederikssund Kommuns (FK). Det ble lagt vekt på tett dialog og involvering av alle parter. I prosessen ble foreløpig rapport presentert for teknisk ansvalig i DSB, BDK og FK samt arkitektene som designet stasjonen og den omkringliggende byen.

Byggherre Frederikssund Kommune
Arkitekt Henning Larsen Architects A/S
Ytelser Baneteknikk

Bybanen langs Ring 3

Sammen med Per Aasleff og spanske IDOM utfører MOE to av kontraktene på anleggsarbeidet til hovedstadens bybane. Nærmere bestemt de strekningene som går gjennom Lyngby- Taarbæk samt Vallensbæk, Brøndby og Glostrup kommune.

Hovedstadens bybane, som er planlagt å åpne i 2024, vil være 28 km lang og får 29 stasjoner. LETBANEN forbinder fem S-toglinjer og regionaltogtrafikken sammen på tvers, og skaper et sammenhengende kollektivt trafikksystem i København av høy klasse.

Byggherre Hovedstadens bybane
Ytelser Baneteknikk, vei, bro, trafikkplanlegging, geoteknikk, anlegg, avløp og miljø