Project Description

Bæredygtighet

40% av verdens energi brukes på konstruksjoner, og våre bygninger spiller derfor en viktig rolle i det grønne skiftet. MOE er en tverrfaglig rådgiver som dekker alle aspektene av bæredyktig bygg, og vi er spesialister i sertifiseringsordninger som DGNB, LEED og BREEAM.

Fremtidens bæredyktige konstruksjoner

I MOE er arbeidet med bærekraft preget av like deler pionerånd og systematikk. I den ene enden av spekteret lar vi kreativiteten få fritt spillerom når våre spesialister, i samarbeid med forskningsmiljøene, utvikler banebrytende metoder og ny viten. Men vi er minst like skarpe på systematisk implementering av bærekraft i byggeprosjekter og på å sikre en god totaløkonomi via lavere driftsutgifter.

Vi står sterkt på rådgivning og revisjon innen sertifiseringsordningene og vi tar aktivt del i utviklingen av felles retningslinjer til bransjen. Flere av våre spesialister har for eksempel vært med på å utvikle DGNB i Danmark, og vi er også medforfatter på FRIs nye ytelsesbeskrivelse for bæredyktighet.

Helhetlig syn på bæredyktighet

I MOE ser vi på bæredyktighet i et helhetlig perspektiv, hvor mange faglige perspektiver bør være involvert i et kreativt samspill. Selv om bygningsreglene skal overholdes og veldokumenterte løsninger bør brukes igjen, er det viktig å ikke falle i One Size fits all – fellen. Ikke minst når estetikk, funksjonalitet og økonomi skal opp på et høyere nivå.

Kunder

 • Kontorer
 • Boliger
 • Sykehus
 • Institusjoner
 • Undervisning
 • Storsenter
 • Prosjektutvikling

Vi rådgiver innen:

 • Bæredyktighetsledelse
 • DGNB for bygninger
 • DGNB for byområder
 • LEED
 • BREEAM
 • Bæredyktig prosjektering
 • LCA – Life Cycle Assessment
 • LCC – Totaløkonomi
 • Sirkulær økonomi
 • Svanemerking

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Sertifisering

MOE utfører bæredyktighetssertifiseringer etter både DGNB, LEED og BREEAM. Våre ytelser omfatter alt fra rådgivning om valg av sertifiseringssystem over en screening av det aktuelle prosjekt til gjennomførelse av valgt sertifisering. Underveis i prosessen rådgiver vi om vag av løsninger og sørger for at disse er innarbeider på riktig tidspunkt i prosessen, slik at bæredyktighet ikke blir en unødvendig utgift for prosjektet. MOE arbeider med sertifiseringer av både nybygg, anlegg, bygg i drift samt byområder.

LCA og materialvalg

En stor del av bygningers totale CO2 avtrykk stammer fra energien som brukes til produksjon av materialer. En livssyklusanalyse (LCA) skaper et overblikk over en bygnings samlede miljøpåvirkning fra utvinning av materialer til rivning og avhending. En LCA kan være en god ide for å få en oversikt over om ens vag av materiale bidrar til bæredyktighet. I MOE tilbyr vi både fulle livssyklusanalyser av det samlede bygget, men rådgiver også om materialevalg generelt.

Indeklima & Energidesign

Inneklima & Energidesign

Vi bidrar til å sikre bygningene et optimalt inneklima og et minimalt energiforbruk.

Sunde boliger

Vi setter nye standarder

Ambisjonene for bærekraft i byggebransjen stiller lø-pende krav til bedre metoder og merkingsordninger som kan gjøre innsatsen synlig. MOE deltar aktivt i utviklingen av retningslinjene for bransjen.