Project Description

Akustikk & Støy

Hos MOE | Akustikk vet vi at tidlig involvering av våre ferdigheter vanligvis fører til bedre og mer integrerte løsninger. Vi har mange års erfaring med rådgivning om optimalisering av lydforhold, og vi kan sikre et optimalt design, som både er funksjonelt, estetisk, og sikrer gode lydforhold

Vi sikrer gode lydforhold

MOE | Akustikk arbeider med akustikk og støy i alle faser av bygget – fra starten på prosjektet til den endelige overleveringen. Vi er både byggherrerådgivere, rådgivende/prosjekterende og vi lager avsluttende dokumentasjonsmålinger.

Det skal få beslutninger til for å minimere kvaliteten på lydforholdene. Siden det er mange fag involvert i en byggeprosess er det dermed også mange steder det kan gå galt. Derfor kan vi i MOE | Akustikk samarbeide med alle involverende fag. Dette gjelder både internt i MOE og med eksterne samarbeidspartnere. Vi samarbeider f.eks. med arkitekter for å få de estetiske linjene til å spille sammen med gode lydforhold.

Bedrifter som trenger dokumentasjon for støybelastningen i omgivelsene håndteres effektivt der selskapet og dets støykilder bygges inn i en datamodell. Dette gir informasjon om den enkelte støykildes bidrag, samt sikrer minimalt etterarbeid med eventuelle støydempingsprosjekter.

Vi jobber med alt innenfor akustikk og støy, fra avanserte akustikk-simuleringsprogrammer til store støykartlegginger både i forbindelse med trafikk- og næringsprosjekter.

Vi kan utføre miljømålinger

I tett samarbeid med arkitekt og entreprenør skaper vi de rette løsningene som både sikrer optimale lydforhold og estetiske og realistiske løsninger for byggherren. Vi er f.eks. sertifisert for å utføre ”Miljømåling – eksternt støy” og ”Miljømåling – trafikkstøy”. I tillegg utfører vi målinger av:

 • Lydisolasjon – trinnlydnivå og luftlydisolasjon
 • Støy fra installasjoner
 • Etterklangstid
 • Taleforståelighet, STI (Speech transmission index)
 • Ekstern støy
 • Vibrasjoner
 • Langtidsovervåkning via webløsninger

Vi arbeider med avanserte simuleringsprogrammer og har kvalitetskontrollert og kalibrert måleutstyr.

Tett samarbeid sikrer de riktige løsningene

Vi jobber i tett dialog med våre kunder for å sikre at de får de helt riktige løsningene for deres behov. Våre kunder er både offentlige og private, og vi jobber med akustikk og støy innenfor alle områder, alt fra flyplasser til utdanningsinstitusjoner, kulturbygg, kontorer og boliger.

MOE Akustikk tilbyr:

 • Optimalisering av lydforhold – Prosjektering/rådgivning
 • Bygnings- og romakustik
 • Lydisolasjonsforhold
 • Sertifisert til å utføre ”Miljømåling – eksternt støy”
 • Sertifisert til å utføre ”Miljømåling – trafikkstøy”
 • Støykartlegging
 • Dokumentasjonsmålinger
 • Akustikksimulering – Lytt før du bygger
 • Klagesaker
 • Miljøgodkjennelser
 • Byggetillatelser
 • Kontroll av bygningers lydisolasjon
 • Trafikkstøy – vei og jernbane
 • Planlegging av støjskjerming
 • Støyhandlingsplaner
 • Støy- og vibrasjonsovervåking via webløsning

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Akustik og støj - lydmåling - MOE rådgivende ingeniører

Lydmåling

Vi rådgiver om støykartlegging og støydemping. Vi måler støy og kan levere nødvendig dokumentasjon, alt fra korte notater til omfattende rapporter.

Ved målinger av støy er vi i tett dialog med kunden og eventuelle myndigheter for å dekke omfanget av støymålinger og dokumentasjonskrav. Det kan være alt fra naboens støyende oljefyr til myndighetskrav om grundig og omfattende dokumentasjon.

Vår rådgivning omfatter:

 • Klagesaker
 • Miljøgodkjennelser
 • Lydeffekt
 • Byggetillatelser
 • Kontroll av krav til bygningers lydisolasjon
 • (Lang-)tidsovervåkning av støy og vibrasjoner
 • Trafikkstøy
Akustik og støj - bygnings- og rumakustik - MOE rådgivende ingeniører

Bygnings- og romakustikk

Vi har avanserte akustiske beregningsprogrammer for beregning av akustisk kompliserte rom. Disse muliggjør auralisering av de akustiske forholdene. Basert på en 3D-modell av bygningen kan vi “lytte”oss til de fremtidige akustiske forhold, slik at vi kan optimalisere forholdene. Vi kaller det – Lytt før du bygger.

Vår rådgivning omfatter:

 • Beregning av lydforhold
 • Dokumentasjonsmålinger
 • (Lang-)tidsovervåkninger
 • Vibrasjoner i bygninger
 • Prosjektering/rådgivning om lydforhold
 • Projektgjennomgang
 • Skriving av byggeprogrammer
 • Trafikkstøy, krav til fasader og vinduer
Akustik og støj - støjkortlægning - MOE rådgivende ingeniører

Støykartlegging

Vi lager støykartleggingen og har utstyr til et bredt utvalg av støy- og vibrasjonsmålinger. Vi er sertifisert til å foreta miljømåling – eksternt støy og miljømåling – trafikkstøy, men vi utfører også mange andre målinger. Vi har lang erfaring med å rådgi om støydemping og bruker programmer som SoundPlan® for å 3D-beregne og kartlegge.

Vår rådgivning omfatter:

 • Byggetillatelser
 • Lokal og kommuneplanlegging
 • Støyhandlingsplaner
 • VVM-redegjørelser
 • Planlegging av støyskjerming
 • Dimensjonering av lydisolering
 • Vei og jernbaner
 • Industri og anlegg (kraftverker)
 • Spillesteder og utendørs konserter