Fredericia Vold er Nord-Europas best bevarte festning, og det skal nå tegnes enda tydeligere av et team bestående av MOE, Erik Brandt Dam Arkitekter, landskapsarkitekt Charlotte Skibsted, Cornelius + Vöge ApS og professor Martin Zerlang.

Som vinner av konkurransen om helhetsplanen for festningsbyen Fredericia, vil teamet forsette å jobbe med formidling av Fredericias historie siden 1650 gjennom de kommende årene.
Vinnerforslagets tiltak er blant annet å skape en klar viseull forskjell mellom den opprinnelige festningen og de senere tilføyde anleggene til infrastruktur for den senere industribyen.

Begge historiene er en del av Fredericias identitet, og begge må formidles lett lesbare for ettertiden.

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Konkret skal to nye porter, ved de nyere veigjennomføringene Kongens Port og Prangervej, binde volden sammen igjen med en sammenhengende stiforbindelse rundt volden, fra Holstens Bastion til Kastellet.

Der hvor nyere veier og baner krysser voldgraven, blir dammer erstattet av vertikale spuntvegger.

Ny belysning og en sti langs enden av volden skal gjøre det lettere å komme seg opp på volden, og enkelte steder skal volden ryddes for busker og trær for å gi utsikt til Lillebælt.

Prosjektet er støttet av A. P. Møller Fondet, og byggherre er Fredericia Kommune.