Gellerup kan om noen år ha et karakteristisk landemerke, som vil bli brukt i markedsføringen av Aarhus sammen med regnbuen på Aros og rådhustårnet. Det mener professor Tom Nielsen fra Arkitektskolen i Aarhus om vinnerforslaget i konkurransen om å renovere og modernisere en av de karakteristiske boligblokkene i Gellerup. Som Tom Nielsen også understreker, er det klare referanser til Triumfbuen i Paris.

MOE er med på vinnerteamet sammen med JCN Bolig, Vandkunsten og Transform og konsulentfirmaet Plan & Proces.

Blokk B4 blir den første av totalt 26 blokker i Gellerup og Toveshøj som skal renoveres, som en del av en overordnet helhetsplan for området. Samtidig er blokken et av tre pilotprosjekter som vil skissere retningen for de resterende 23 blokkene.

MOE har samtlige ingeniørdisipliner inkludert spesialistytelsene brann, akustikk og EBI (Energi, Bæredyktighet og Inneklima).

Kontakt os,
hvis du vil vide mere