Vi støtter prinsippene i FN’s Global Compact og arbeider for å sikre overholdelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter samt sørge for at selskapet agerer ansvarlig i miljøforhold.

Ansvar for samfunnet

Konsernet tolererer ikke noen form for korrupsjon, og høy forretningsetikk er en integrert del av vår måte å drive forretninger på. Vi streber etter å drive en forretning som både skaper verdi for selskapet og for det omkringliggende samfunnet.

Vi fokuserer på rådgiverbransjens ansvar for samfunnsutviklingen. Derfor jobber vi aktivt for å opprettholde vår posisjon som en av de ledende rådgiverne innen ansvar, bærekraftig og innovativ bygging og anlegg.

MOE er medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og av Green Building Council Denmark.

Ledelsen i MOE

Fakta og nøgletal

Organisation

Ejerskab

Samfundsansvar

Historie

Fællesskab