MOE er geografisk organisert. Forretningsområdene Konstruksjon, Energi & Industri og Infrastruktur er gjennomgående i alle geografiske områder.

Styret består av representanter for eiere og medarbeidere. Den øverste ledelsen i MOE består av styret, de ledende stabsfunksjoner, direktører og divisjonsledere fra alle geografiske områder.

I København er forretningsområdene ytterligere delt opp i fire divisjoner; Konstruksjon & Design, Næring & Bolig, Energi & Industri og Infrastruktur.

Prosjektorganisasjon

MOE har en enkel og klar prosjektorganisasjon som sikrer en kort kommandovei og rask beslutningstaking. Den enkelte oppgave løses av en prosjektleder i spissen av et prosjektteam, som er sammensatt for oppgaven og består av medarbeidere fra de relevante avdelinger. Prosjektlederen er overordnet ansvarlig i forhold til kunden og refererer til prosjektansvarlig.

Våre kontorer

Forretningsområdene Konstruksjon, Energi & Industri og Infrastruktur er gjennomgående på alle våre kontorer, og all kompetanse og ekspertise fra hele konsernet er tilgjengelig.

Ledelsen i MOE

Fakta og Nøkkeltall

Eierskap

Samfunnsansvar

Vår historie

Fellesskap