MOE er en av Danmarks ledende rådgivere innenfor Konstruksjon, Energi & Industri og Infrastruktur. Vi leverer kompetent og engasjert rådgivning til både offentlige og private kunder.

Vi er et tverrfaglig ingeniørfirma med 900 medarbeidere fordelt på kontorer i Danmark og datterselskaper i Norge og Filippinene.

Full-service rådgivning

Vi tilbyr full service rådgivning innen de klassiske ingeniørfagene kombinert med ekspertise på flere spesialområder. Våre kompetanser bygger på solid erfaring og et høyt faglig nivå. Sammen med våre kunder utvikler vi fremtidssikre og verdiskapende løsninger. Vi jobber tverrfaglig og helhetlig, og vi legger vekt på samarbeid og utvikling.

IKT, BIM og digitale verktøy effektiviserer samarbeidsprosessene og gir et bedre besutningsgrunnlag i tidlig fase. Vi arbeider med virituell brukerinvolvering og samarbeider med leverandører og entreprenører om ready to build modeller.

Våre løsninger skaper langsiktig verdi som bidrar til et mer bærekraftig samfunn, og medvirker til å løse fremtidens utfordringer.

Bransjens beste arbeidsplass

MOE har bransjens beste medarbeidere og har en ambisjon om å være den beste arbeidsplassen.

Vi har valgt en åpen og involverende kultur, hvor medarbeiderne har stor innflytelse på tilretteleggingen av eget arbeid. Vår flate organisasjon gir korte beslutningsveier og handlekraftige ledere som er i stand til å ta raske valg og planlegge arbeidet effektivt.

I MOE tror vi på at den beste og mest kompetente rådgivningen forutsetter engasjerte medarbeidere, positiv virksomhetskultu og attraktive medarbeiderforhold..

Vi har et sterkt akademisk miljø med klare faglige karriereveier. Den faglige utviklingen av medarbeiderne er essensiell for vårt arbeid. Derfor samarbeider vi tett med ingeniørutdanningene og har flere forskningssamarbeid med universitetene.

Ledelsen i MOE

Fakta og Nøkkeltall

Eierskap

Samfunnsansvar

Vår historie

Fellesskap