Laboratoriebygningen DTU Biosustain som ble innviet av H.K.H. Prins Joachim i november 2016. MOE var ingeniør på bygningen, som er tegner av Vilhelm Laurtizen Arkiteker. Foto: Stamers Kontor.

Når DTU Lyngbø Campus skal bygge en ny 9.800 kvadratmeter forsknings- og laboratoriebygning, blir det MOE, Christensen & Co. Arkitekter og MT Højgaard som skal prosjektere og stå for utførelsen av den nye bygningen.

Den nye bygningen på Danmarks Tekniske Universitet kalles 30X i anbudsmaterialet, men vil fremover få navnet bygning 310. Bygningen skal støtte forskningen ved de tre instituttene DTU Energi, DTU Fysik og DTU Compute, og vil bli plassert i tredje kvadrant på DTU Lyngbø Campus.

Prosjektet ble tilbudt i konkurransepreget dialog av DTU`s byggherreavdeling til tre prekvalifiserte team, som ga deres bud på prosjektstyring, organisasjon og løsningsforslag for å få bygget i mål. Det ble vårt samarbeidsteam som fikk tildelt oppgaven. Ved tildelingen har DTU lagt særlig vekt på teamets evne til å styre og optimalisere prosjektering, planlegging og utførelse. Dessuten er det stor forståelse for at de aktuelle kompetansene har vært involvert og utnyttet i forbindelse med løsningsforslaget.

Selskapene har tidligere jobbet sammen på flere store saker og det er et sterkt team som hver for seg har oppført bygninger på DTU Lyngbø Campus.

MOE har blant annet vært ingeniør på DTU Biosustain, hvor fleksible laboratorieløsninger har vært et gjennomgående tema.

– En forskningsavdeling kan forandres veldig raskt, så det er viktig at bygningen kan tilpasses når behovene endres. Bygning 30X vil også være karakterisert med å kunne forandres i fremtiden for blant annet ringventilasjon, som gjør det enkelt å lage nye tilkoblinger når behovet oppstår. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med denne type fremtidssikre løsninger, sier Erik Krøll som er prosjektleder og laboratoriespesialist hos MOE.

Det forventes at bygningen kan tas i bruk i slutten av 2019.

Sune Wendelboe
Sune WendelboeDirektør
T: +47 9073 1073
E: swe@moe-as.no