MOE kommer ut av 2017 med et godt resultat preget av vekst. Omsetningen øker med 11 % til 559.676.000 DKK. Resultatet etter skatt blir 17,3 millioner DKK med et EBIT på 5,5 %.

Resultatet anses som tilfredsstillende og hos MOE er vi overbevist om at grunnlaget for neste trinn er veldig bra:

“Vi går sterkt inn i 2018 med en ordrebok som er større enn på samme tid i fjor, så vi ser positivt på fremtiden”, sier Christian Listov-Saabye.

Oppkjøp
I 2017 har MOE styrket sine kompetanser med oppkjøp av rådgiver Nielsen & Risager samt deres 30 ansatte. Med base i Næstved og en rekke spesialkompetanser, særlig innen infrastruktur, har MOE også styrket sin regionale tilstedeværelse på Sjælland.

I begynnelsen av 2018 annonserte MOE at Lars Lindgaard Ingeniør Rådgivning hadde blitt en del av konsernet. Lars Lindgaard Ingeniørrådgivning er spesialiser innen energiplanlegging og byggherrerådgivning, og har et sterkt nettverk til kunder innen industrisektoren.

I København bygges hovedkontoret i Gladsaxe i løpet av 2018 ut for å skape plass til 250 nye medarbeidere de nærmeste årene.

Sune Wendelboe
Sune WendelboeDirektør
T: +47 9073 1073
E: swe@moe-as.no

Vi følger vår vekstplan, noe som krever investeringen i oppkjøp, systemer og strategiske ansettelser. Vårt selskap på Filippinene sikrer konkurransekraft i Danmark, ressurssikkerhet og samtidig realiserer vår strategi om internasjonale oppgaver med MOE know how.

CEO i MOE, Christian Listov-Saabye

Datterselskaper
I 2017 kjøpte MOE sin tidligere samarbeidspartner på Filippinene som har mer enn 100 ansatte. MOE har brukt 2017 på å integrere det filippinske selskapet i MOE-konsernet og arbeidet vil fortsette i 2018, hvor det forventes at investeringene i det filippinske datterselskapet vil bidra direkte til et forbedret resultat.

“Vi følger vår vekstplan, noe som krever investeringen i oppkjøp, systemer og strategiske ansettelser. Vårt selskap på Filippinene sikrer konkurransekraft i Danmark, ressurssikkerhet og samtidig realiserer vår strategi om internasjonale oppgaver med MOE know how “, sier CEO i MOE, Christian Listov-Saabye.

I de senere år har MOE styrket sin posisjon i Norge. For å fortsette veksten er det investert i å etablere enda et kontor i Oslo området. Kontoret er åpnet i Folloregionen, som er en av Norges mest kraftfulle vekstsoner. “Vi er på vei, vi vokser og vi har blitt mer internasjonale”, avslutter en glad Christian Listov-Saabye.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon venligst kontakt:
Christian Listov-Saabye
CEO
T: 2540 0107
E: cls@moe.dk

Fakta om MOE

MOE A/S er et av Danmarks største rådgivende ingeniørselskap med mer enn 700 ansatte i København, Næstved, Vordingborg, Aalborg, Aarhus, Fredericia og Norge.
MOE rådgiver innen Konstruksjon, Energi & Industri, Infrastruktur.

Selskapet eies av de ledende ansatte.